• rozwiń

Temat: Gospodarka

Chcesz nadal dostawać 500 plus? Nie przegap tej daty

Program Rodzina 500 plus. Jak wypełnić wniosek? Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. Jak wypełnić wniosek?
Program Rodzina 500 plus. Jak wypełnić wniosek? "Źródło: tvn24"

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o świadczenie z programu 500 plus. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że świadczenie wychowawcze nie jest przyznawane bezterminowo - aby je otrzymywać, co roku trzeba składać wniosek. Złożenie go w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania wsparcia.

Wniosek o świadczenie 500 plus należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy - rozpoczął się wcześniej, 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program Rodzina 500 plus oficjalnie wystartował. Wydłużono go, by nie trzeba było składać wniosków dwukrotnie w ciągu tego samego roku. Dotychczas wydane decyzje obowiązują do 30 września br. 500 plus dla najbiedniejszych emerytów. Rafalska wyjaśnia
Artykuł TVN24 (500 plus dla najbiedniejszych emerytów. Rafalska wyjaśnia): 760117

Nowy okres

- Od 1 sierpnia wszystkie osoby, które dotąd brały świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus i chcą dalej je otrzymywać, muszą złożyć nowy wniosek. Przyznawanie świadczenia nie jest z urzędu, nie jest z automatu. Jeżeli ktoś tego wniosku nie złoży na nowy okres zasiłkowy, może nie otrzymać już świadczenia "Rodzina 500 plus" - powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska.

Przypomniała, że nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 października. - Wnioski możemy składać od 1 sierpnia. Jeżeli złożymy go do końca sierpnia to możemy liczyć na to, że nie będzie przerwy w płatności (świadczenia - red.), że wypłata nastąpi w październiku. Jeżeli złożymy we wrześniu, to wypłata może nastąpić do końca listopada. Jeżeli złożymy w październiku, to wypłata nastąpi do końca grudnia. Natomiast jeżeli będziemy składać wniosek dopiero w listopadzie to może się tak stać, że nie dostaniemy zaległego świadczenia za październik, a więc naprawdę musimy o tym pamiętać, aby w sierpniu bądź we wrześniu składać ten wniosek. W ostateczności do końca października, ale wtedy płatności będą późniejsze - wyjaśniała minister.

Można stracić

Jak przypomina MRPiPS - złożenie wniosku później niż w październiku skutkować będzie tym, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Od 1 sierpnia można składać wnioski także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Wchodząca 1 sierpnia w życie ustawa ujednoliciła okresy zasiłkowe dla tych świadczeń oraz dla 500 plus.

- Ujednoliciliśmy terminy składania wniosków o świadczenia dla rodzin. To ułatwienie dla rodziców oraz samorządów. Rodzice będą mogli jednocześnie złożyć wnioski o różne świadczenia. Urzędy zajmą się kompleksowo wsparciem rodziny – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć bezpośrednio w gminie, wysłać pocztą lub on-line: za pomocą portalu informacyjno–usługowego MRPiPS Emp@tia, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Tak wygląda wzór wniosku 500 zł na dziecko

Przez internet

- Rodzice będą mogli skorzystać z uproszczonych formularzy wniosków o wszystkie świadczenia do składania przez internet za pośrednictwem internetowego portalu MRPiPS Emp@tia - dodała minister rodziny.

W ramach programu Rodzina 500 plus przysługuje świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Jak wypełnić wniosek krok po kroku? Zobacz nasz poradnik.

Sprawdź, czy dostaniesz 500 zł na dziecko
Zdjęcie (Sprawdź, czy dostaniesz 500 zł na dziecko): 4062994

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane