• rozwiń

Sześć inwestycji z wielomilionowym wsparciem. Na drogi na wschodzie Polski

Sześć inwestycji z wielomilionowym wsparciem. Na drogi na wschodzie Polski
Foto: Shutterstock Foto: Praca roboty drogowe

Dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia otrzyma sześć inwestycji drogowych o łącznej wartości ponad 514 mln zł - poinformowało w piątek Ministerstwo Rozwoju. Projekty będą realizowane dzięki 424 mln zł unijnej dotacji.

"Mówi się, że infrastruktura transportowa jest krwioobiegiem gospodarki. I to prawda, bo dokąd trudno dotrzeć, tam nie ma rozwoju" - mówił, cytowany w komunikacie MR, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że "nowe drogi to impuls gospodarczy zarówno w skali regionu, jak i poszczególnych gmin".

Wzrost atrakcyjności

Jak wskazuje resort, priorytetem rządu wobec Polski Wschodniej jest przede wszystkim wzrost atrakcyjności inwestycyjnej całego makroregionu i długofalowe pobudzenie aktywności ekonomicznej, szczególnie na tych obszarach, gdzie procesy rozwojowe zachodzą wolniej.

W ramach dodatkowych funduszy dla Polski Wschodniej na wsparcie inwestycji transportowych (drogi, kolej, transport miejski) przeznaczono ponad 5 mld zł, z czego ponad 2 mld zł na budowę i rozbudowę dróg, które lepiej skomunikują miasta wojewódzkie i otaczające je gminy między sobą.

"Rozwój sieci transportowej w makroregionie to bezsprzecznie zachęta dla inwestorów, by tutaj lokowali swoje przedsięwzięcia, to rozwój i wzrost zatrudnienia w wielu dziedzinach gospodarki" - wskazywał wicepremier. Dodał, że równie ważne jest "większe bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz wyższy komfort podróżowania".

Sześć inwestycji

MR podkreśla, że ponad połowa pieniędzy zarezerwowanych na projekty drogowe została już zakontraktowana. "W 2016 r. podpisano z samorządami Polski Wschodniej 14 umów o dofinansowanie na kwotę 1,2 mld zł. W rozstrzygniętym na początku lutego naborze wybrano sześć kolejnych inwestycji, które otrzymają wsparcie z POPW (Programu Polska Wschodnia - red.)" - poinformowano.

Dofinansowane w tym konkursie projekty, polegające na budowie nowych i przebudowie istniejących dróg, zlokalizowane są w województwach:

- podkarpackim (rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta),

- podkarpackim (rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie),

- podlaskim (przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin – Markowszczyzna),

- podlaskim (przebudowa DW 676 na odcinku granica miasta Białystok – Supraśl),

- świętokrzyskim (rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny),

- świętokrzyskim (budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73).

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podkreślił, cytowany w komunikacie, że "wsparcie inwestycji transportowych w Polsce Wschodniej to jeden z naszych priorytetów". "Dlatego nie zwalniamy tempa i jeszcze w tym miesiącu rozpoczniemy przyjmowanie wniosków w kolejnym naborze projektów drogowych. Do rozdysponowania będzie 400 mln zł" - zapowiedział.

Resort poinformował, że wnioski do kolejnego do kolejnego naboru w ramach projektów drogowych samorządy będą mogły składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 28 lutego do 27 kwietnia 2017 r.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane