• rozwiń

ZUS tropi migających się od pracy

ZUS tropi migających się od pracy
Foto: TVN24 Foto: Chorobowe, czy pozorne?

Wiele osób przebywających na zwolnieniach lekarskich lub będących czasowo niezdolnymi do pracy, w rzeczywistości może pracować - wynika z kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzonych. Między sierpniem a listopadem z tego powodu ZUS cofnął świadczenia co ósmej kontrolowanej osobie.

Co ósma osoba, której czasową niezdolność do pracy skontrolowali orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych okazała się według nich zdolna do pracy. Cofnięte z tego tytułu zasiłki chorobowe opiewają na łączną kwotę 2,7 mln zł. ZUS kontrolując prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy skontrolował 101 tys. zwolnień lekarskich.

Chorobowe miliardy

Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy łącznie za 33 dni w roku kalendarzowym, w przypadku osób po 50. roku życia - jest to okres do 14 dni.

Od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym (odpowiednio od 15. dnia) pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Do 33 dni niezdolności do pracy zlicza się poszczególne jej okresy w roku kalendarzowym, nawet jeśli między nimi występują przerwy i jeśli pracownik w danym roku kalendarzowym był zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy.

ZUS ma także prawo do obniżania o 25 proc. wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego; jeżeli nie zostało dostarczone w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Z tego tytułu w omawianym okresie obniżono wypłaty zasiłków o 2,2 mln zł.

W 2008 roku ZUS wypłacił zasiłki chorobowe w wysokości 4,9 mld zł.

mkg/sk

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane