• rozwiń

Znów mniej pieniędzy w funduszach

Znów mniej pieniędzy w funduszach
Foto: sxc.hu Foto: Aktywa funduszy się kurczą

Aktywa funduszy inwestycyjnych spadły w styczniu w stosunku do grudnia ubiegłego roku o 2,6 mld zł (3,5 proc.) do 71,1 mld zł - czytamy w raporcie przygotowanym przez Analizy Online i Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. Główny powód słabych wyników to przede wszystkim sytuacja na giełdzie.

- Grudniowy wzrost środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych nie stanowił trwalszego przełomu i po jednomiesięcznej poprawie sytuacji powróciliśmy do tendencji, obserwowanej nieprzerwanie od października 2007 roku - napisano w raporcie.

Ludzie wciąż ufają, zarządzający zawodzą

Autorzy raportu zwracają uwagę, że brak drastycznego spadku aktywów w IV kwartale 2008 roku był spowodowany transferem środków do TFI w ramach grupy Commercial Union. W styczniu tego czynnika zabrakło, zatem na sytuację funduszy wpłynęły dwa podstawowe czynniki, czyli wyniki wypracowywane przez zarządzających oraz napływ (a raczej odpływ) środków. Oba wpływały na aktywa funduszy negatywnie, ale - wyjątkowo - większą rolę odegrał pierwszy z nich. Szacuje się bowiem, że przewaga umorzeń nad wpłatami to zaledwie 280 mln zł podczas gdy w poprzednich miesiącach było to ok. 1 mld zł.

Tomasz Publicewicz z ośrodka Analizy Online mówił w TVN CNBC Biznes, że jeśli sytuacja na giełdzie się nie poprawi, to inwestorzy uciekną, a to będzie oznaczało, że zabiorą ze sobą cześć kapitału.
- Sytuacja na rynku akcji, to jest ten element, który przynajmniej medialnie odgrywa istotną role. Jeżeli ona się w sposób trwalszy nie poprawi, to będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia z odpływem środków - uważa ekspert.

Mało co dało zarobić

Mimo spadku całego rynku, w trzech segmentach w styczniu nastąpił wzrost wartości aktywów. Wzrost miał miejsce w funduszach dłużnych (+8,2 proc.), surowcowych (+4,4 proc.), oraz nieruchomości (+0,4).
- W pozostałych segmentach obserwowaliśmy spadki wartości zarządzanych aktywów: od 3,5 proc. w przypadku funduszy z ochroną kapitału, do 7,8 proc. w funduszach akcji - napisano w raporcie.

Dały też zarobić waluty. - Fundusze, które inwestują w fundusze denominowane w walutach obcych, głównie w euro i dolarach zwiększyły swoje aktywa o ponad 12 proc. tylko w ciągu stycznia - mówi Tomasz Publicewicz.

mkg ram

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane