• rozwiń

Temat: Sejm

Zmiany podatkowe i w szkolnictwie wyższym oraz ubój rytualny. Czym zajmie się Sejm?

Foto: PAP Foto: Rząd zamierza wprowadzić zmiany w ustawie o PIT i CIT

Zmiany podatkowe, mające uniemożliwić wyprowadzenie dochodów za granicę, głosowanie nad obywatelskim projektem ustawy o uboju rytualnym, a także zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym - to niektóre punkty rozpoczynającego się jutro trzydniowego posiedzenia Sejmu.

Głównym celem projektu dotyczącego zmian w ustawie o PIT i CIT, jest uniemożliwienie firmom wyprowadzania dochodów do zarejestrowanych za granicą spółek córek.

Według autorów projektu zaproponowane zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych. Nowe przepisy mają też przeciwdziałać odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Studia o profilu praktycznym i akademickim

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym ma na celu wprowadzenie zmian w opłatach za studia na drugim kierunku, a także ustanowienia nowych zasad komercjalizacji wyników badań naukowych.

Wśród planowanych zmian jest m.in. otwarcie drogi na studia osobom dojrzałym. Jeśli przepisy wejdą w życie, uczelnie będą mogły danej osobie zaliczyć na poczet studiów wiedzę i umiejętności zdobyte w pracy zawodowej, na kursach czy szkoleniach.

Poza tym według planowanych zapisów, w systemie szkolnictwa wyższego ma być wprowadzony podział na studia o profilu praktycznym, przygotowujące absolwentów do wymagań rynku pracy (tam obowiązkowe będą m.in. trzymiesięczne praktyki) oraz studia o profilu akademickim, w ramach których studenci włączani będą w badania naukowe. Jednostki organizacyjne uczelni (zwykle wydziały) nieposiadające uprawnień do nadawania stopni naukowych, będą mogły prowadzić wyłącznie studia o profilu praktycznym.

Polska Agencja Kosmiczna, PiS chce konfiskaty samochodów pijanym kierowcom

Posłowie zajmą się także sprawozdaniem komisji o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Dodatkowo odbędzie się też, głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który przewiduje przywrócenie do polskiego prawa możliwości wykonywania uboju rytualnego.

Sejm zajmie się też, projektem nowelizacji kodeksu karnego autorstwa PiS dotyczący walki z nietrzeźwymi kierowcami. Zakłada wprowadzenie zakazu wymierzania kar w zawieszeniu dla tych, którzy po pijanemu spowodowali katastrofę w ruchu lądowym oraz proponuje konfiskatę samochodów takich kierowców.

TR chce wyższej kwoty wolnej od podatku

Parlamentarzyści zajmą się dwoma projektami, autorstwa posłów Twojego Ruchu. Jeden to nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, która ma na celu ograniczenie przewlekłości postępowań administracyjnych. Drugi to nowelizacja ustawy o PIT, której celem jest podniesienie kwoty wolnej od podatku i uzależnienie jej od wysokości minimum egzystencji. Posłowie TR proponują, by roczny dochód nieprzekraczający kwoty równej dwunastokrotności minimum egzystencji nie podlegałby opodatkowaniu.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane