• rozwiń

Złoty mocniejszy - rosną zyski Lotosu

Złoty mocniejszy - rosną zyski Lotosu
Foto: TVN24 Foto: Skarb Państwa chce sprzedać 53 proc. akcji gdańskiej firmy naftowej

Lotos pokazał bardzo dobre wyniki przed zapowiadaną przez Skarb państwa prywatyzacją. Skonsolidowany zysk netto Grupy Lotos, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wzrósł w III kwartale 2010 roku do 1,05 mld zł z 578,8 mln zł rok wcześniej i był wyższy od średniej prognoz analityków na poziomie 785,1 mln zł.

Przychody w III kwartale wzrosły do 5.283 mln zł z 4.132 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku i były wyższe od średniej prognoz rynkowych na poziomie 5.174 mln zł.

Koniec kłopotów z opcjami

Lotos zawdzięcza przede wszystkim wysokie zyski operacjom finansowym, to znaczy różnicom kursowym z przeszacowania kredytów i pożyczek. A takie korzystne przeszacowania były możliwe wskutek umocnienia złotego.

"Wysokie dodatnie saldo na działalności finansowej w Grupie Kapitałowej Grupy Lotos SA w III kwartale 2010 roku wynoszące 1.056,1 mln zł, jest związane głównie z dodatnimi różnicami kursowymi z przeszacowania kredytów i pożyczek oraz z dodatnią wyceną i rozliczeniem transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe. Saldo działalności finansowej w III kwartale 2009 roku wyniosło 514,3 mln zł i związane było przede wszystkim z dodatnią wyceną kredytów i pożyczek" - podała spółka w komentarzu do wyników.

Ministerstwo Skarbu ogłosiło w sobotę zaproszenie dla inwestorów do kupna posiadanych przez państwo 53 proc. akcji Lotosu. W tym tygodniu prezes PKN Orlen powiedział, że koncern nie będzie się starał o ich zakup, choć w przeszłości wielokrotnie taka możliwość była rozważana.

PGNiG też nie chce Lotosu

W czwartek "Rzeczpospolita" pisze, że prawdopodobnie odpadnie drugi krajowy konkurent, czyli PGNiG.

Z informacji "Rz" wynika, że PGNiG może nie wystartować w przetargu na akcje Lotosu, choć latem pojawiły się spekulacje, że koncern gazowniczy będzie na liście zainteresowanych firm. Oficjalnie zarząd PGNiG mówi tylko, że czeka na analizy dotyczące skutków tej transakcji. – Ostateczną decyzję podejmiemy pod koniec listopada – powiedział gazecie prezes spółki Michał Szubski.

Przewodniczący rady nadzorczej Stanisław Rychlicki przypomina natomiast, że priorytetem zarządu jest program inwestycyjny. – Firma ma do wykonania długą listę własnych, kosztownych projektów w kolejnych latach. To jest najważniejsze – dodaje.

ram/k

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane