• rozwiń
  • WIG20 2164.75 -0.41%
  • WIG30 2451.42 -0.51%
  • WIG 57024.61 -0.48%
  • sWIG80 11449.24 -0.03%
  • mWIG40 3636.71 -0.92%

Ostatnia aktualizacja: Wczoraj 17:15

Dostosuj

Zalecenia KNF: utrzymywać silną bazę kapitałową

Zalecenia KNF: utrzymywać silną bazę kapitałową
Foto: TVN 24 Foto: KNF zaleca, aby banki wypłacały całą dywidendę tylko wóczas, gdy spełniają odpowiednie kryteria

Komisja Nadzoru Finansowego postuluje, aby banki, spełniające określone warunki, mogły wypłacić całą dywidendę z zysku za rok 2013, natomiast ubezpieczyciele przeznaczyli na to do 75 proc. wypracowanego zysku. Ponadto KNF zaleca wszystkim instytucjom finansowym, aby utrzymywały silną bazę kapitałową ze względu na istniejące „podwyższone ryzyko w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki”.

KNF zaleciła we wtorek, aby dywidendę z całego zysku mogły wypłacić wyłącznie banki, które spełniają pewne warunki, m.in. nie są objęte programem postępowania naprawczego, ich współczynnik wypłacalności wynosi powyżej 12 proc., a tzw. współczynnik Tier 1 (kapitały o najwyższej jakości) nie przekracza 9 proc. Ponadto ich prognoza współczynnika wypłacalności na koniec 2014 roku, w scenariuszu testów warunków skrajnych wynosi powyżej 12 proc., a prognoza dla współczynnika Tier 1 powyżej 9 proc.

Towarzystwa emerytalne - przesunąć decyzję

W przypadku ubezpieczycieli Komisja zaleca, by ci, którzy spełnią określone kryteria, ograniczyli wypłatę dywidendy maksymalnie do 75 proc. zysku wypracowanego w tym roku. Aby dywidenda mogła być wypłacona przez ubezpieczycieli, muszą oni spełnić łącznie pewne warunki, m.in.: mieć ocenę ryzyka w ramach BION (Badanie i Ocena Nadzorcza) za 2012 r. lepszą niż 2,5 w 2013 roku i nie wykazywać niedoboru środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności lub kapitału gwarancyjnego, ani niedoboru aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Ubezpieczyciele w 2013 r. nie powinni być objęci planem lub programem naprawczym. Natomiast w wyniku przeprowadzonych stress testów na 31 grudnia 2013 r. dla wszystkich badanych rodzajów ryzyka wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych wyniósł co najmniej 110 proc. i wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych odpowiednimi aktywami wyniósł co najmniej 100 proc.

Komisja podała, że ubezpieczyciele przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinni uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.

KNF zaleca również powszechnym towarzystwom emerytalnym (PTE) przesunięcie decyzji dotyczącej podziału zysku za 2013 rok na drugą połowę przyszłego roku, co tłumaczy pracami nad projektem ustawy o zmianach w OFE, oraz niepewnością co do kształtu otoczenia, w jakim będą funkcjonować PTE w przyszłym roku.

Mocna baza kapitałowa

Zdaniem Komisji, w wyniku polityki dywidendowej konsekwentnie realizowanej w ostatnich latach zgodnie z zaleceniami KNF, baza kapitałowa sektora finansowego w Polsce została istotnie wzmocniona.

„Stan ten pozytywnie wpływa na zewnętrzne oceny krajowego systemu finansowego jako całości, jak i poszczególnych instytucji finansowych. W obecnych warunkach rynkowych jest to ważny aspekt obniżający ryzyko systemowe, utrzymujący zaufanie do sektora finansowego, a w szczególności bankowego i zapewniający bankom dostęp do finansowania z rynku po racjonalnym koszcie, co jest warunkiem ich dalszego rozwoju” – informuje KNF w komunikacie.

Jednak ze względu na utrzymujące się podwyższone ryzyko w „otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki”, Komisja zaleca utrzymanie silnej bazy kapitałowej, a w niektórych przypadkach jej dalsze wzmocnienie.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane