• rozwiń

Z ufnością patrzymy na gospodarkę

Z ufnością patrzymy na gospodarkę
Foto: sxc.hu Foto: Myślimy o przyszłości bez strachu

W maju drugi miesiąc z kolei wyraźnie poprawiły nastroje polskich konsumentów. Mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK wzrósł aż o 10 pkt. - do poziomu 83,3 pkt.

W ostatnim miesiącu najbardziej poprawiły się oceny klimatu gospodarczego, składowej WOK zawierającej ocenę bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju i jej oczekiwane zmiany. Tak rozumiany wskaźnik klimatu gospodarczego wzrósł o 13 pkt. do 66,8 pkt. Szczególnie poprawiają się oczekiwania dotyczące możliwych kierunków rozwoju sytuacji gospodarczej. Polacy również nieco mniej obawiają się o sytuację na rynku pracy.

"Po słabych trzech miesiącach od lutego do kwietnia br., w maju na nowo częściej oceniamy obecny czas jako dobry na zakupy dóbr trwałego użytku.(...) Szczególnie poprawiają się oczekiwania dotyczące możliwych kierunków rozwoju

sytuacji gospodarczej. Polacy również nieco mniej obawiają się o sytuację na rynku pracy. Obecnie, gdy pytamy o ocenę sytuacji gospodarczej Polski, pesymiści tylko w niewielkim stopniu przeważają nad optymistami" - napisano w raporcie.

W ostatnim miesiącu zmalały obawy o wzrost cen w przyszłości. Obecnie więcej osób oczekuje spadku inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy (23 proc.), niż jej wzrostu (15 proc.), podał także Ipsos.


Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) może przyjmować wartości od 0 do 200. Ostatnie badanie przeprowadzono między 7-14 maja 2009 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1009 Polaków w wieku 15 i więcej lat.

mkg/sk

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane