• rozwiń

Woźniak: W tym roku nie zaoszczędzimy dużo na prądzie

Woźniak: W tym roku nie zaoszczędzimy dużo na prądzie

Już dziś możemy podziękować swojemu dotychczasowemu dostawcy prądu i zawrzeć umowę z nowym, wybierając bardziej korzystną ofertę. Różnica w cenie - przy średnim zużyciu - to około 100 złotych rocznie. W przyszłym roku zaoszczędzimy więcej.

Minister gospodarki Piotr Woźniak zapewniał w magazynie Fakty Ludzie Pieniądze, że istotniejsze różnice w cenie prądu da się zauważyć dopiero po nowym roku, kiedy taryfy będą tworzone bez konieczności akceptacji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

- Ktokolwiek będzie chciał wcześniej skorzystać (z uwolnienia rynku), to pewnie profit z tego będzie niewielki - ocenia Woźniak.

Już od wczoraj energia elektryczna stała się w Polsce towarem takim samym, jak inne produkty dostępne na rynku.

Wraz z liberalizacją rynku nastąpiło oddzielenie dystrybucji od obrotu energią - zamiast obecnie funkcjonującego jednego zakładu energetycznego, będą działać osobne firmy - operator (właściciel infrastruktury) i sprzedawca. Zakaz łączenia działalności dystrybucyjnej i sprzedaży energii wynika z unijnej dyrektywy, określającej zasady funkcjonowania rynków energii w krajach członkowskich.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane