• rozwiń

Wniosek Polskich Stoczni już w sądzie

Wniosek Polskich Stoczni już w sądzie
Foto: TVN24 Foto: Stocznie czekają na wznowienie produkcji

Polskie Stocznie, które będą właścicielem majątku stoczni Gdynia i Szczecin, złożyły w Sądzie Rejonowym w Warszawie wniosek ws. rejestracji spółki. Według wiceministra skarbu Zdzisława Gawlika procedura potrwa nie dłużej niż tydzień.

- Z chwilą rejestracji spółka uzyska osobowość prawną i będzie korzystała z pełni praw i obowiązków, przynależnych spółce akcyjnej - wyjaśnił wiceminister Gawlik. Dodał, że już że od połowy czerwca - po zawarciu aktu założycielskiego - spółka ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania przez siebie zaciągane.

Katarczycy na Pomorzu

Inwestorem w firmie Polskie Stocznie, która będzie właścicielem majątku stoczni w Gdyni i Szczecinie, jest katarski fundusz QInvest. Zobowiązał się on do kontynuowania budowy statków w obu zakładach przy udziale dużej części zwolnionej z nich załogi. Ma tam produkować m.in. statki do przewozu gazu skroplonego, który ma kupować od Kataru m.in. Polska. Zdaniem niektórych medialnych doniesień na niekorzystnych dla nas warunkach.

Jedynym udziałowcem Polskich Stoczni jest fundacja Stichting Particulier Fonds Greenrights - powstała po to, by przeprowadzić transakcję zakupu kluczowych aktywów obu zakładów. Polskie Stocznie będą funkcjonowały na gruncie prawa polskiego. W przyszłości spółką ma kierować polski zarząd. Polskie Stocznie będą miały siedzibę w Warszawie, z oddziałami w Szczecinie i Gdyni.

W maju Stichting Particulier Fonds Greenrights zakupił kluczowe aktywa stoczni Gdynia i Szczecin, a 17 czerwca otrzymał gwarancje arabskiego banku Qatar Islamic Bank. Inwestor zapłaci za majątek stoczni Gdynia i Szczecin odpowiednio - ponad 287 mln zł oraz ponad 94 mln zł.

mkg ram

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane