• rozwiń

Większe pieniądze dla nauczycieli

Większe pieniądze dla nauczycieli
Foto: TVN24.pl Foto: Nauczyciele dostaną podwyżki

Nauczyciele dostaną podwyżki. Wyniosą one od 155 do 348 zł miesięcznie, w zależności od rangi nauczyciela. ZNP nie jest zadowolone z wysokości podwyżek.

Sejm przyjął nowelizację Karty Nauczyciela zwiększającą o 10 proc. do 2074,15 zł kwotę bazową, służącą do obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli. Za głosowało 423 posłów, nikt nie był przeciw. Poprawkę zwiększającą kwotę w stosunku do propozycji znajdującej się w rządowym projekcie nowelizacji złożyli posłowie PO. Jak wyjaśniał przewodniczący komisji edukacji Andrzej Smirnow (PO), który zgłosił poprawkę, zwiększenie kwoty bazowej pociągnie za sobą zwiększenie przyszłorocznej subwencji oświatowej o ponad 1,8 mld zł. Wraz ze środkami, które już wcześniej były zapisane w projekcie budżetu na zwiększenie subwencji, da to 2,7 mld zł.

Szumilas powiedziała przed głosowaniem, że przyjęcie nowelizacji oznacza najwyższą od sześciu lat podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli. - To największa podwyżka, jaka została zapisana w ustawie od czasu reformy systemu oświaty i wprowadzenia stopni awansu zawodowego nauczycieli - oceniła.

Jak wyjaśniła, zgodnie z nową kwotą bazową, średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów wzrośnie o 155 zł, nauczycieli kontraktowych - o 193 zł, mianowanych - o 271 zł, a dyplomowanych - o 348 zł.

ZNP wolało pomysł LiD

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów wzrośnie o 155 zł, nauczycieli kontraktowych - o 193 zł, mianowanych - o 271 zł, a dyplomowanych - o 348 zł.

nau

Poprawki proponowane przez PO nie satysfakcjonowały w pełni Związku Nauczycielstwa Polskiego. Związkowcy zaapelowali dziś o poparcie wniosku do projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela zgłoszonego przez LiD. Ich zdaniem, partia ta zaproponowała korzystniejszy sposób podniesienia płac nauczycieli niż zdecydowały sejmowe komisje edukacji i samorządu terytorialnego.

LiD chciał zwiększenia wynagrodzenia nauczycieli nie poprzez zwiększenie kwoty bazowej, lecz poprzez zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów, czyli zaczynających pracę w zawodzie.

Obecnie wynagrodzenie to, określone w Karcie, wynosi 82 proc. kwoty bazowej. LiD chciał zwiększyć je do 100 proc. Jednocześnie podniesione miałoby być w ustawie średnie wynagrodzenie nauczycieli na pozostałych stopniach awansu zawodowego - nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych. Odrzucone poprawki LiD zostały zgłoszone jako wniosek mniejszości do projektu nowelizacji.

- ZNP ze zdumieniem przyjął taki wyniki głosowania w komisjach tym bardziej, że jeszcze do niedawna posłowie koalicji opowiadali się za znaczącymi podwyżkami dla nauczycieli - czytamy w oświadczeniu prezesa związku Sławomira Broniarza. Według niego, zapisy przyjęte przez komisje nie spowodują podwyżki płac satysfakcjonującej środowisko oświatowe.

Jednocześnie ZNP domaga się od ministra edukacji przedstawienia projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na 2008 rok, które pokaże rzeczywisty wzrost ich płac.

mkg/bgr

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane