• rozwiń

Wiceminister gospodarki: 4 czerwca raport w sprawie uzdrowienia sytuacji w górnictwie

Węgiel a sprawa Polska. Skąd problemy polskiego górnictwa? Odtwórz: Węgiel a sprawa Polska. Skąd problemy polskiego górnictwa?
Foto: TVN 24 | Video: TVN24 Biznes i Świat Foto: Jednym z glównych problemów sektora górniczego jest wysoki poziom importu węgla | Video: Węgiel a sprawa Polska. Skąd problemy polskiego górnictwa?

4 czerwca przedstawiony zostanie raport międzyresortowego zespołu ds. sanacji górnictwa węgla kamiennego - poinformował Jerzy Witold Pietrewicz, wiceminister gospodarki. Planowane są m.in. odbudowa krajowej sieci sprzedaży węgla i zwiększenie konkurencyjności sektora.

- Na początku maja premier Donald Tusk powołał międzyresortowy zespół ds. sanacji górnictwa węgla kamiennego (...) 4 czerwca będzie przygotowany i przedstawiony dla premiera raport w tej sprawie - powiedział Pietrewicz w czwartek w sejmie.

Rentowny rynek

Poinformował, że kierunki działań sanacyjnych w górnictwie oparte są na pięciu głównych płaszczyznach, w tym na odbudowie krajowej sieci sprzedaży.

- Jeśli chcemy odbudowywać rentowność górnictwa, to musimy się koncentrować na rynkach najbardziej rentownych, a taki jest rynek krajowy. Jest też kwestia poszukiwania możliwości zbytu na rynkach zagranicznych, w pierwszej kolejności na rynku europejskim, na którym węgiel może być dostarczany koleją. (...) Jest to także kwestia kosztów transportu i działań, które pozwalałyby tę konkurencyjność transportową umocnić - powiedział wiceminister.

Wskazał, że problemem sektora jest wysoki poziom importu węgla. - Węgiel importowany nie zawsze spełnia standardy jakościowe obowiązujące na polskim rynku. W związku z tym chcemy dopilnować, by konkurencja węglowa na polskim rynku była konkurencją uczciwą, by węgiel na tym rynku był węglem najwyższej jakości (...). Wiąże się z tym działanie na rzecz ściślejszego monitorowania kryteriów bezpieczeństwa w odniesieniu do węgla importowanego. Chcemy i przewidujemy podjęcie działań, które zwiększą zdolność konkurencyjną sektora górnictwa - powiedział Pietrewicz.

Grupowe zakupy

- Przewidujemy wprowadzenie instytucji grupowych zakupów dla sektora górnictwa, co powinno poprawić jego pozycję konkurencyjną wobec odbiorców, jak i wobec dostawców maszyn i urządzeń. Przewidujemy zbudowanie i umocnienie krajowej sieci sprzedażowej polskiego węgla tak, by można było poprzez zbudowanie takiej sieci wyznaczać standardy i ograniczyć niebotycznie rosnące koszty w zakresie pośrednictwa sprzedaży węgla. Ta krajowa sieć będzie punktem odniesienia dla marż w zakresie sprzedaży na rynku krajowym. Liczymy, że poprzez obniżenie marż obniżymy średnią cenę węgla na rynku krajowym i pobudzimy popyt krajowy - dodał wiceminister.

Pietrewicz powiedział, że trwają prace nad przygotowaniem ustawy o górnictwie z horyzontem do 2027 roku. - Działania związane z restrukturyzacją, sanacją górnictwa mają różny horyzont czasowy. Przedstawiłem te, które mogą przynieść głównie efekt doraźny. Są też prace prowadzone nad działaniami długofalowymi, prace związane z nową ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która będzie kontynuacją obecnej ustawy zamykającej się rokiem 2015. Chcemy, by nowa ustawa obejmowała horyzont 2027 roku, w której zostaną zapisane strategiczne kierunki działań, zapewniające rozwój i bezpieczne funkcjonowanie tego sektora - powiedział wiceminister gospodarki.

Zasoby

Wskazał, że sektor górnictwa funkcjonuje na poziomie minimalnej rentowności, a obecne problemy kopalń to efekt dużych spadków cen węgla. W 2012 roku rentowność sektora wyniosła 5,6 proc., a w 2013 roku była ujemna i wyniosła minus 0,9 proc.

Pietrewicz poinformował, że obecnie zapasy węgla wynoszą 14,2 mln ton, z czego ok. 8 mln ton znajduje się na przykopalnianych zwałach.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane