• rozwiń

W Polsce nie ma gdzie przeładowywać towarów

System międzynarodowych terminali logistycznych, zdolnych do obsłużenia rosnącej wymiany towarowej, powstaje w Polsce zbyt wolno. Może to hamować rozwój gospodarczy i powodować straty – ocenia Najwyższa Izba Kontroli.

Izba zbadała proces tworzenia Euroterminalu w Sławkowie (Śląskie), gdzie kończy się prowadzący ze Wschodu szeroki tor kolejowy. W przyszłości mają tam być przeładowywane towary transportowane na linii Daleki Wschód – Europa, gdzie rozstaw torów kolejowych jest o 8,5 cm węższy od wschodniego. Jest to dziś jedyny z 13 mających powstać międzynarodowych centrów, gdzie prace posuwają się naprzód i są obecnie najbardziej zaawansowane.

Przedstawiciele NIK zwracają uwagę, że w wielu krajach Europy wielkie centra logistyczne dają pracę tysiącom osób i są motorami rozwoju regionów. Tak ma być i w Sławkowie, ale ponieważ terminal wciąż nie jest skończony, nie może wykorzystać całego związanego z tym potencjału, oddając pole konkurencji.

Izba negatywnie oceniła działania kilku kolejnych ministrów transportu w zakresie tworzenia Euroterminalu, zarzucając im mało dynamiczne postępowanie. Skrytykowała też PKP i PKP Cargo, które nie podjęły współpracy, zmierzającej do uruchomienia i rozwinięcia pracy terminalu. Pozytywnie natomiast NIK ocenia działania Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa, do której należy teren i istniejący terminal przy szerokim torze, oraz nadzorującej CZH Agencji Rozwoju Przemysłu.

W ubiegłym tygodniu, po kilku latach starań, CZH rozpoczęła realizację kolejnego etapu budowy Euroterminalu kosztem ponad 60 mln zł. Jedna trzecia tych środków pochodzi z funduszy UE i budżetu państwa. Według NIK, wniosek CZH w tej sprawie był rozpatrywany zbyt długo. Wcześniej firma zainwestowała w terminal również ponad 30 mln zł z własnych środków. Ilość przeładowywanych tam towarów wzrosła wielokrotnie, a na terenie objętym specjalną strefą ekonomiczną zaczęli lokować się inwestorzy.

NIK skrytykowała niewykorzystanie blisko 20 z 50 mln zł, przeznaczonych przez budżet na infrastrukturę wokół terminalu. Ponieważ samorząd województwa i resort gospodarki nie umiały porozumieć się, na co mają być przeznaczone te środki, trzeba je było oddać do budżetu, zamiast przyspieszyć prace wokół Euroterminalu. Izba doszukała się także nieprawidłowości przy budowie oczyszczalni ścieków w Sławkowie, winiąc za to m.in. byłego burmistrza miasta.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane