• rozwiń
    • WIG20 2188.20 +0.70%
    • WIG30 2521.46 +0.73%
    • WIG 56753.79 +0.71%
    • sWIG80 11547.10 +0.62%
    • mWIG40 3939.78 +0.74%

Ostatnia aktualizacja: 2019-05-24 17:15

Dostosuj

W PGE liczniki kręciły się szybciej

W PGE liczniki kręciły się szybciej
Foto: PGE SA Foto: Liczniki w PGE kręciły się szybciej

Mocny wzrost przychodów, ale okupiony jeszcze mocniejszym wzrostem kosztów sprzedaży - w sumie jednak opłacalny dla Polskiej Grupy Energetycznej. PGE miała w I kwartale tego roku 1,24 mld zł zysku netto - o 1/3 więcej, niż przed rokiem i prawie 1/5 więcej, niż oczekiwali analitycy.

Wzrost zysku okazał się niemal idealnie symetryczny wobec wzrostu przychodów, które sięgnęły blisko 7,3 mld zł. To o tyle zaskakujące, że koszty samej sprzedaży wzrosły w PGE w ciągu roku o ponad połowę. Spółka obcięła jednak i kilkanaście procent pozostałe koszty - w tym koszty ogólnego zarządu i koszty finansowe. Pozytywnie na wyniki PGE wpłynęły też wyższe ceny energii i większa sprzedaż - poinformowała spółka w komunikacie.

Odnotowano jednak wzrost - o ponad 4 proc. - kosztów wynagrodzeń. To najpoważniejsza grupa kosztów w PGE, sięgająca już niemal miliarda złotych kwartalnie.

"Zysk netto Polskiej Grupy Energetycznej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2011 roku wyniósł 1,24 mld zł" - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Przychody grupy PGE w pierwszym kwartale wyniosły 7,294 mld zł. W okresie styczeń-marzec 2011 roku przychody PGE wzrosły do 7,29 miliarda złotych, z 5,3 miliarda rok wcześniej.

"Znaczący wzrost zysku netto (...) jest efektem dokonanych przekształceń w grupie kapitałowej, to jest połączenia spółek PGE Górnictwo i Energetyka SA i PGE Energia SA z PGE Polska Grupa Energetyczna SA oraz wykupu od Ministerstwa Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych akcji w kluczowych spółkach Grupy PGE" - podał zarząd spółki w komunikacie.

Pod koniec ubiegłego roku PGE odkupiła od skarbu państwa udziały w swoich trzech spółkach zależnych za 3,1 miliarda złotych.

//sk/k

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane