• rozwiń

USA to wielka piramida finansowa?

USA to wielka piramida finansowa?
Foto: Forum Foto: Profesor Nouriel Roubini przewidział nadejście kryzysu finansowego

Przez ponad 10 lat miliony Amerykanów prowadziło własne piramidy finansowe - twierdzi Nouriel Roubini, profesor ekonomii z Uniwersytetu Nowego Jorku, który przepowiadał nadejście obecnego kryzysu finansowego - podaje portal pb.pl. Teraz Stanom Zjednoczonym grozi, że nie będą w stanie spłacać swego długu.

Praktycznie wszyscy grali w tą grę - napisał Roubini w magazynie Forbes. Dlatego staliśmy się Stanami Zjednoczonymi Ponziego (Charles Ponzi stworzył w USA piramidę finansową, polegającą na tym, że zyski pierwszych uczestników systemu osiągane były dzięki wpłatom kolejnych), która upadła w 1920 roku. Od tego czasu Amerykanie określają piramidę finansową terminem „Ponzie scheme”).

Roubini wskazuje, że banki miały udział w procederze udzielając tzw. kredytów kłamców, nie wymagając wkładu własnego i obciążając kredytobiorcę do pewnego momentu jedynie spłatą odsetek. Co więcej, nie interesował ich stan majątkowy osoby zaciągającej taki kredyt. Najsłynniejszy to tzw. kredyt NINJA, co jest skrótem zwrotu „no income, no jobs and assets”, czyli „bez dochodu, bez pracy i aktywów”.

Roubini zwraca uwagę, że konsumenci pozwolili, żeby relacja ich zadłużenia do dochodu wzrosła do 135 proc. W 1994 roku wynosiła 65 proc.

- Gospodarka, gdzie stosunek długu gospodarstw domowych i firm do PKB sięga 350 proc. to gospodarka Madoffa-Ponziego – napisał Roubini.

Stany Zjednoczone stały się krajem z największym zadłużeniem netto na świecie. Prawdopodobnie nie będą w stanie spłacać swojego długu - twierdzi ekonomista.

ram

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane