• rozwiń

UOKiK: PKO BP pobierało nielegalne opłaty. Bank: nie oddamy pieniędzy

UOKiK daje zielone światło ws. kontroli koncentracji Odtwórz: UOKiK daje zielone światło ws. kontroli koncentracji
UOKiK daje zielone światło ws. kontroli koncentracji "Źródło: UOKiK"

PKO BP pobierał opłaty za każdą wypłatę gotówki z konta w placówkach agencyjnych. Praktyki banku były niezgodne z prawem - uznał Prezes UOKiK. Bank nie zamierza oddać klientom pobranych opłat, ale zobowiązał się do zmiany procedur.

Postępowanie przeciwko bankowi zostało wszczęte po skardze konsumenta w sprawie pobierania  opłat za wypłatę gotówki z konta w agencjach PKO BP. Placówki agencyjne zajmują się obsługą klientów PKO BP na podstawie pełnomocnictwa udzielonego im przez bank.

Złotówkę za wypłatę

W wyniku postępowania UOKiK stwierdził, że zgodnie z jednym z postanowień taryfy opłat i prowizji, posiadacze kont w PKO BP są obciążani opłatą w wysokości 1 zł za każdą wypłatę gotówki dokonaną w agencjach banku.

W opinii UOKiK, pobieranie przez PKO BP opłat za każdą wypłatę gotówki z konta w agencjach banku jest niezgodne z prawem. Taka stawka jest dodatkowym obciążeniem (obok stałych opłat za prowadzenie rachunku), które utrudnia konsumentowi oszacowanie rzeczywistych kosztów obsługi ROR-u. Postanowienia  o podobnej treści zostały już wcześniej wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.

Będzie zmiana

Bank PKO BP zobowiązał się do zaniechania pobierania kwestionowanych opłat oraz usunięcia z regulaminu postanowień, które to umożliwiały. Zmiany mają być wprowadzone do 31 października 2014 roku.

Bank pracuje

O decyzję UOKiK zapytaliśmy PKO BP. W stanowisku przesłanym naszej redakcji bank podkreśla: "Każda wypłata z ROR w agencji PKO Banku Polskiego odbywa się przy użyciu karty płatniczej i wiąże się z koniecznością zapłaty przez Bank określonego wynagrodzenia na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego agencję, organizacji „kartowej” i agenta rozliczeniowego, obsługującego terminal POS, przy użyciu którego dokonywana jest wypłata".

"Bank dysponuje największą w kraju siecią oddziałów (blisko 1200) i bankomatów (ponad 4,6 tys. włączając w to bezpłatne dla klientów PKO bankomaty BZ WBK oraz Nordea Bank Polska), w których wypłata gotówki nie wiąże się z pobieraniem opłat. Mając na uwadze stanowisko UOKiK, Bank podjął działania zmierzające do renegocjowania umów z przedsiębiorcami prowadzącymi agencje i modyfikacji stosowanych w tych placówkach rozwiązań, aby umożliwić klientom wypłatę gotówki w agencjach bez użycia karty płatniczej i bez dodatkowych opłat. Prace te zakończą się w październiku br." - podkreśla bank.

I dodaje: "Decyzja UOKiK nie daje podstaw do anulowania opłat pobranych przez Bank w przeszłości".

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane