• rozwiń

UniCredit wkracza na warszawską giełdę

UniCredit wkracza na warszawską giełdę

Na warszawskiej giełdzie zadebiutowała UniCredit - największa grupa bankowa we Włoszech, drugi największy bank w strefie euro i trzeci bank w Europie. Dzięki temu debiutowi kapitalizacja GPW przekroczy bilion złotych. To mniej więcej tyle, co Produkt Krajowy Brutto Polski.

W pierwszym dniu notowań akcje banku wzrosły o 49 proc. do 29,8 zł. Debiut głównego akcjonariusza Pekao SA jest dwunastym zagranicznym debiutem w tym roku na warszawskiej giełdzie. Jest to zarazem 79. spółka wchodząca na główny rynek GPW w tym roku.

- To duże wydarzenie, bo UniCredit jest firmą globalną o olbrzymiel kapitalizacji ponad 70 mld euro - mówił w TVN CNBC Biznes prezes GPW Ludwik Sobolewski.

UniCredit (UniCredito Italiano) kontroluje największe banki komercyjne na Chorwacji, w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii i w Polsce. Posiada 59,36 proc. akcji Pekao SA. Prowadzi też działalność na Słowacji, w Czechach, Rumunii i Turcji.

Na dzień sporządzenia memorandum kapitał zakładowy UniCredit wynosił 6 mld 682 mln 244 tys. 726 euro i dzielił się na 13 mld 364 mln 489 tys. 452 akcje o wartości nominalnej 0,5 euro każda. W tym ponad 13,3 mld akcji to akcje zwykłe, a ponad 21,7 mln akcji uprzywilejowanych, które nie dają prawa głosu. W razie rozwiązania spółki, akcje uprzywilejowane dają prawo pierwszeństwa w umorzeniu kapitału za ich pełną wartość nominalną.

Akcje UniCredit znajdują się w obrocie na Włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Borsa Italiana). Obrót akcjami w Mediolanie odbywa się w dwóch liniach notowań, z których jedna obejmuje akcje zwykłe, a druga - akcje uprzywilejowane. Ponadto część akcji zwykłych UniCredit (w liczbie 10 mld 368 mln 848 tys. 154) została dopuszczona do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Deutsche Boerse).

Do obrotu na warszawskiej giełdzie dopuszczone są wszystkie akcje zwykłe - 13 mld 342 mln 782,9 tys. sztuk. Wprowadzenie akcji UniCredit na warszawską giełdę zostało uzgodnione przez polski nadzór bankowy podczas rozmów z UniCredit w sprawie fuzji Pekao SA i BPH (UniCredit był akcjonariuszem obu banków). Fuzję tę sąd zatwierdził 30 listopada.

mpj

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane