• rozwiń

Unia ma być silna i wydajna energetycznie

Unia ma być silna 
i wydajna energetycznie
Foto: TVN24 Foto: Uda się wcielić w życie rezolucję PE?

Unia Europejska powinna mieć silną międzynarodową pozycję w swoich relacjach energetycznych - uznali deputowani Parlamentu Europejskiego w podjętej niemal jednogłośnie rezolucji. Eurodeputowani uważają również, że wydajność energetyczna powinna być kluczowym priorytetem w strategii energetycznej Europy na lata 2011-2020.

W rezolucji PE wzywa do dalszego rozszerzenia członkostwa w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Energetyczną, tak aby objąć nim większą liczbę krajów sąsiedzkich UE, a mianowicie krajów Partnerstwa Wschodniego.

Eurodeputowani podkreślili też znaczenie dalszego rozszerzania europejskiej floty LNG i zwiększenia w ten sposób bezpieczeństwa energetycznego UE. Zwrócili się też do Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej o ściślejszą współpracę z NATO, by zadbać o zgodność strategii UE i NATO w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Deputowani apelują również o przeprowadzenie specjalnego dialogu energetycznego z krajami rejonu Morza Kaspijskiego, w tym kontekście popierając także dialog w sprawie strategii UE na rzecz regionu Morza Czarnego.

Południowy korytarz gazowy

W rezolucji wezwano też KE i państwa członkowskie do dalszych prac na rzecz wdrażania unijnego południowego korytarza gazowego, w szczególności projektu gazociągu Nabucco, jak również do promowania inicjatyw DESERTEC (energia produkowana na pustyniach) i TRANSGREEN (sieci energii odnawialnej i przy niewielkim udziale węgla) w kontekście Śródziemnomorskiego Planu Słonecznego.

Regionalne projekty, takie jak Pierścień Śródziemnomorski i Plan Połączenia Bałtyckiego także powinny zdaniem europosłów być promowane.

Zmniejszyć zużycie energii

Rezolucja zakłada również, że przyszła strategia powinna też dążyć do utworzenia wspólnego rynku energetycznego, zadbania o bezpieczeństwo złóż i osiągnięcia niewygórowanych cen za energię dla wszystkich konsumentów.

Przyjęta rezolucja zwraca też uwagę, że Parlament wyznaczył za cel polityczny wyposażenie do 2015 r. 50 proc. domów w Europie w inteligentne liczniki oraz nałożył na państwa członkowskie obowiązek zagwarantowania, że co najmniej 80 proc. konsumentów będzie miało systemy inteligentnych pomiarów do 2010 r.

Sprawozdawczynią w tej sprawie jest polska posłanka Lena Kolarska-Bobińska (EPP), a tekst został przyjęty 560 głosami za, 52 posłów było przeciw, a 62 wstrzymało się.

mtom

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane