• rozwiń

Temat: UE

Unia da 6 mld euro na ryby

Unia da 6 mld euro na ryby
Foto: sxc.hu Foto: Do 520 mln euro zwiększono środki na zbieranie danych o zasobach rybnych, a do 580 mln euro - na kontrolę połowów

Blisko 6,4 mld euro trafi na finansowanie unijnej polityki rybołówstwa w latach 2014-2020. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego, rządów i Komisji Europejskiej uzgodnili wstępnie zasady wydawania tych środków. Porozumienie będzie teraz rozpatrzone przez komisję PE ds. rybołówstwa, a w kwietniu poddane pod głosowanie w Parlamencie Europejskim.

Jak poinformowano w komunikacie Rady UE, najwięcej pieniędzy - ok. 4,3 mld euro - przeznaczone będzie na zrównoważone rybołówstwo (czyli takie, które sprzyja odradzaniu się zasobów rybnych) i akwakulturę.

Głosowanie w Parlamencie

Do 520 mln euro zwiększono środki na zbieranie danych o zasobach rybnych, a do 580 mln euro na kontrolę połowów. 192 mln euro ma być wydane na wsparcie dla ośmiu najbardziej peryferyjnych obszarów UE, które leżą poza Europą - jak np. francuskie terytoria zamorskie.

Ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EMFF) będą mogli skorzystać także rybacy, którzy będą chcieli wymienić w swoich kutrach silniki. Dotowane ma być także tymczasowe zaprzestanie połowów.

Porozumienie będzie teraz rozpatrzone przez komisję PE ds. rybołówstwa, a w kwietniu poddane pod głosowanie w Parlamencie Europejskim.

Wspólna polityka

EMFF będzie jednym z podstawowych elementów reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Fundusz będzie dofinansowywał projekty przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia społeczności nadbrzeżnych w Europie.

Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia, koordynatorka koalicji OCEAN2012, pozytywnie oceniła zwiększenie środków na zbieranie danych, kontrolę oraz egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa. "Niestety, zawarte porozumienie dopuszcza także finansowanie wymiany silników, co może prowadzić do wzrostu mocy połowowych jednostek unijnej floty rybackiej" - podkreśliła Niewolewska w komunikacie.

Także organizacja OCEANA krytykuje dotowanie tymczasowego zaprzestania połowu i wymianę silników. Jak argumentują jej przedstawiciele, "bardziej efektywne silniki pozwalają na zwiększenie zdolności połowowej jednostki".

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane