• rozwiń

Temat: Rząd Ewy Kopacz

Ułatwienia podatkowe, ochrona górnictwa, pieniądze dla rolników. Gospodarcze obietnice Kopacz

Gospodarcze plany w expose Ewy Kopacz Odtwórz: Gospodarcze plany w expose Ewy Kopacz
Foto: PAP | Video: TVN24 BiS Foto: Ewa Kopacz wygłosiła dzisiaj w Sejmie expose | Video: Gospodarcze plany w expose Ewy Kopacz

Ochrona polskiego górnictwa, nowa ordynacja podatkowa, warunki wejścia do strefy euro i rekompensaty dla poszkodowanych w wyniku rosyjskiego embarga - tym wedle zapowiedzi premier Ewy Kopacz będzie zajmował się jej rząd. Jak zaznaczyła premier w expose, Polska będzie też zabiegać o jak najszybsze podpisanie umowy o wolnym handlu między UE a Stanami Zjednoczonymi.

Unia energetyczna: Kopacz podkreśliła, że Polska będzie wspierać budowę unii energetycznej i sprzeciwiać się monopolistycznym praktykom na rynku gazu. - Nasz kraj będzie zabiegać o to, by Unia Europejska wcieliła w życie ideę solidarności energetycznej. Dlatego też musimy aktywnie wspierać budowę unii energetycznej zaproponowanej przez mojego poprzednika, a dzisiaj popieranej przez zdecydowaną większość europejskich liderów - zapowiedziała.

Podkreśliła, że nie można godzić się na to, by Polska i inne kraje regionu były "skazane na łaskę i niełaskę zewnętrznych dostawców gazu, którzy uzależniają dostawy lub ceny surowca od bieżących celów politycznych". - Mój rząd będzie więc przekonywał Unię Europejską, by skutecznie doprowadzić do ukrócenia wszelkich monopolistycznych praktyk i manipulacji cenowych - powiedziała premier.

Górnictwo: Kopacz zapowiedziała, że celem rządu jest ochrona polskiego górnictwa przed nieuczciwą konkurencją, unowocześnienie i restrukturyzacja branży.

- Jedną z pierwszych decyzji, którą podjęłam, jest przyspieszenie prac nad ustawami, które w mądry sposób połączą trzy zasadnicze cele dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski. Musimy  chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą konkurencją.Po drugie, nie ustanę w wysiłkach, by ta branża stała się wreszcie rentowna. Unowocześnienie i restrukturyzacja wiedzie do tego celu. Po trzecie, (...) polskie domy muszą być ogrzewane, a koszty energii nie mogą rujnować budżetów domowych - podkreśliła.

Zapowiedziała, że zmiany w Prawie zamówień publicznych będą preferować produkty pochodzenia wspólnotowego.

Dodała, że rząd będzie wspierał rozwój nowoczesnych technologii węglowych i obniżenie kosztów funkcjonowania kopalni, by polski węgiel mógł być konkurencyjny na rynku.

Ordynacja podatkowa: Jak zapowiedziała Kopacz, minister finansów na początku 2015 r. przedstawi założenia nowej ordynacji podatkowej, a minister gospodarki założenia nowego prawa działalności gospodarczej. - To, co planowano osiągnąć w trzy lata, ten rząd zrobi w 12 miesięcy - podkreśliła w expose.

Uproszczenia dla podatników: Kopacz zapowiedziała, że już w przyszłym roku wprowadzone będą konkretne ułatwienia dla podatników, takie jak system e-podatki czy zmiany w administracji podatkowej.

Jak zapewniła, podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie, a "w centrum obsługi pracownik urzędu skarbowego obsłuży obywateli nie tylko w sprawach dotyczących podatków, ale także z zakresu działania innych instytucji, takich jak ZUS czy Służba Celna".

Przez pierwsze 18 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc asystenta podatnika - powiedziała szefowa rządu. Z kolei wyspecjalizowane urzędy skarbowe miałyby "skupić się na obsłudze największych podmiotów".

Premier zapowiedziała również zwiększenie przepustowości infolinii podatkowej i budowę internetowej bazy wiedzy administracji podatkowej.

Ceny energii: Kopacz przypomniała, że wkrótce będzie rozpatrywany projekt nowych celów redukcji emisji gazów. - Mój rząd nie zgodzi się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii dla konsumentów - powiedziała.

Umowa UE - USA: Premier dodała, że Polska będzie też zabiegać o jak najszybsze podpisanie umowy o wolnym handlu i inwestycjach między UE a Stanami Zjednoczonymi. - Stworzy ona największą w świecie strefę wolnego handlu i będzie miała ogromny wpływ na dobry klimat gospodarczy, a co za tym idzie - pogłębi relacje polityczne między Europą a Ameryką - dodała.

Finanse: Kopacz podkreśliła w expose, że "gospodarka i zdrowe finanse publiczne to istotny element budowania bezpieczeństwa Polski i Polaków". - Mój rząd konsekwentnie będzie dążył do dalszej stabilizacji finansów publicznych, starając się utrzymywać równowagę między zapewnieniem wzrostu gospodarczego a ograniczeniem wydatków - zapowiedziała szefowa rządu.

Wejście do eurolandu: Kopacz przypomniała w expose, że strefa euro jeszcze niedawno "przechodziła największy kryzys w swej historii". - Chcemy, żeby wyszła z tego kryzysu wzmocniona - powiedziała. Ale - zaznaczyła - "zarówno Polska, jak i kraje strefy euro mają w najbliższych latach do odrobienia swoją pracę domową. Musimy niezależnie od nowych intencji dotyczących przyjęcia wspólnej waluty, spełnić wszystkie kryteria, bo to z natury rzeczy jest dobre dla polskiej gospodarki, a strefa euro musi wdrożyć instrumenty, które zabezpieczą ją przed kolejnymi kryzysami" - mówiła premier.

- Wzmocniona strefa euro i stabilna polska gospodarka to dwa kryteria, które w najlepszy sposób określają moment przyjęcia europejskiej waluty - dodała.

Wydatki obronne: Od 2016 r. wydatki obronne zostaną zwiększone do 2 proc. PKB. Kopacz zaznaczyła, że zapewni to dodatkowe 800 mln zł na nowoczesny sprzęt dla wojska polskiego.

Jak mówiła premier, jej rząd zapewni Polsce bezpieczeństwo. Zapowiedziała, że w listopadzie zostanie przedstawiony plan jego zwiększenia.

Rekompensaty dla rolników: Kopacz jako niezadowalające oceniła propozycje KE ws. rekompensat dla rolników dotkniętych rosyjskim embargiem na żywność. - Rosyjskie embargo na polską żywność dotknęło wielu producentów rolnych. Mamy prawo oczekiwać od Unii Europejskiej, że jej pomoc dla polskiej wsi w tym zakresie będzie adekwatna do strat, które ponosimy - powiedziała premier.

- Dotychczasowe propozycje Komisji Europejskiej nas nie zadowalają - oświadczyła, co sala nagrodziła brawami. - Oczekujemy, że unijny komisarz ds. rolnictwa wyjdzie naprzeciw polskim oczekiwaniom - mówiła premier.

Kopacz poinformowała, że rząd przygotowuje specjalną ustawę antykryzysową, dzięki której firmy, które straciły na rosyjskim embargu, będą mogły skorzystać z dopłat do wynagrodzeń, do szkoleń pracowników lub otrzymają refundację składek na ZUS. Kopacz zapowiedziała powołanie do końca roku funduszu stabilizacji dochodów rolniczych. Kopacz jako niezadowalające oceniła propozycje KE ws. rekompensat dla rolników dotkniętych rosyjskim embargiem na żywność. Fundusz utworzą odpisy w wysokości 0,2 proc. od wartości sprzedanych produktów.

Waloryzacja emerytur: Kopacz zapowiedziała w expose, że jej rząd zrealizuje obietnice b. premiera Donalda Tuska dotyczące waloryzacji emerytur. W 2015 r. na ten cel zostanie przeznaczonych 3,8 mld zł.

Urlopy rodzicielskie: Kopacz zapowiedziała, że od 2016 roku z urlopów rodzicielskich będą mogli skorzystać wszyscy rodzice: bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. - Otrzymają oni nowe świadczenia rodzicielskie w wysokości ok. tysiąca zł i będzie je można pobierać przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka; w przypadku urodzenia bliźniaków, trojaczków "odpowiednio dłużej"- zaznaczyła szefowa rządu.

Żłobki i przedszkola: W latach 2015-2020 na wsparcie budowy przyzakładowych żłobków i przedszkoli rząd ma przeznaczyć 2 mld zł.


Studia dla najlepszych: Rząd sfinansuje najzdolniejszym Polakom studia na najlepszych uczelniach zagranicznych. Po powrocie ze studiów pięć lat będą musieli przepracować w kraju.

- To świetnie, jeśli młody człowiek z Polski uzyskuje możliwość studiów za granicą, ale to bardzo źle, jeśli za granicą zostają jego talenty i wiedza i nie służą rozwojowi ojczyzny. Mój rząd zaproponuje młodym Polakom, tym najzdolniejszym, by począwszy od 2016 roku mieli możliwość studiowania na najlepszych uczelniach zagranicznych i ta możliwość będzie sfinansowana przez państwo polskie pod jednym warunkiem - każdy z tych młodych ludzi będzie musiał co najmniej pięć lat po powrocie ze studiów przepracować w naszym kraju - powiedziała premier w środę.

Kopacz zapowiedziała też program staży dla studentów w urzędach administracji publicznej. - Dzięki temu studenci zdobędą praktykę, a uczelnie opuszczą bogatsi nie tylko o wiedzę, ale także o praktyczne doświadczenie - przekonywała premier.

Zdrowie: Kopacz zapowiedziała, że budżet państwa sfinansuje specjalizacje 3,5 tys. lekarzy rezydentów, absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015. Jej zdaniem dzięki temu skrócą się kolejki do lekarzy.

Premier wskazała, że dziś samorządy nie mają pieniędzy na zatrudnianie lekarzy stomatologów. - Sfinansowanie wynagrodzeń rezydentów z budżetu państwa rozwiąże ten problem, a mając zapewnioną obsługę zainteresowane samorządy będą mogły wyposażyć gabinety stomatologiczne korzystając z funduszy unijnych"- poinformowała.

Prawo budowlane: Kopacz zobowiązała także minister infrastruktury i rozwoju do intensyfikacji prac nad nowym prawem budowlanym, które miałoby uprościć procedury związane z budową m.in. domów jednorodzinnych. - Minister infrastruktury i rozwoju ma przyśpieszyć prace nad tą regulacją, by na początku przyszłego roku trafiła do parlamentu - podkreśliła premier.

Drogi: - W 2014 oddamy do użytku ponad 160 km dróg ekspresowych i podpiszemy umowy na budowę kolejnych 300 km. W najbliższych tygodniach pojedziemy już S8 z Wrocławia do Sieradza. Do końca 2015 roku oddanych zostanie 250 km dróg ekspresowych i zostaną podpisane umowy na kolejne pół tysiąca kilometrów. W latach 2014-2020 zbudujemy w Polsce 1770 km autostrad oraz dróg ekspresowych i 35 obwodnic za 93 mld zł - podkreśliła szefowa rządu.

Zapowiedziała, że do użytku zostanie oddana pełna sieć autostrad: A1, A2 i A4 oraz dróg ekspresowych, w tym m.in. S3, S5, S6, S7, S8 i S17 oraz cała obwodnica Warszawy.

Kolej: Kopacz przekonywała w środę w Sejmie, że przyspieszenie inwestycji na kolei będzie odczuwalne jeszcze w tym roku. Zapewniła, że na święta Bożego Narodzenia podróż z Gdańska do Warszawy potrwa mniej niż 3 godziny, z Wrocławia do Warszawy - ok. 3 godz. 45 minut, a z Katowic i Krakowa do Warszawy - ok. 2 godz. 30 min.

- W 2015 roku na tory wyjadą nowe składy pociągów o wartości 6 mld złotych. Na koniec kadencji około 70 proc. taboru PKP Intercity będzie nowa lub zmodernizowana. Dla porównania w 2011 roku było to zaledwie 20 proc. - powiedziała.

Przemysł morski: Premier mówiła także o rozwoju portów i przemyśle morskim. - Elementem strategii naszego rozwoju musi być jak największe wykorzystanie polskiego potencjału polskiego morza. Nasze porty powinny być nie tylko oknem na świat polskiej gospodarki, powinny służyć europejskiej i światowej wymianie gospodarczej - mówiła.

Kopacz zapowiedziała zwiększanie przepustowości polskich portów jak również poprawę "infrastruktury dostępowej" od strony lądu. - Na te cele wydamy w 2015 roku ponad 1 mld, a do końca roku 2020 - ponad 11 mld złotych - zapowiedziała premier.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane