• rozwiń

Transakcja za 3,75 mld zł

Transakcja za 3,75 mld zł
Foto: TVN24 Foto: Cyfrowy Polsat kupuje Telewizję Polsat

Cyfrowy Polsat kupuje Telewizję Polsat. Za całość jej akcji zapłaci 3,75 mld zł. Nieco ponad 2/3 tej sumy zostanie zapłacona gotówką (częściowo pochodzącą z kredytów), za resztę zapłaci własnymi akcjami. Zakończenie transakcji ma nastąpić w marcu przyszłego roku.

Umowa została zawarta 15 listopada. Sprzedającymi są dotychczasowi posiadacze akcji Polsatu: Zygmunt Solorz-Żak, Heronim Ruta, spółka Karswell Limited oraz spółka Sensor Overseas Limited.

Synergia obu spółek

"Działalności Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat w naturalny sposób się uzupełniają, dzięki czemu zyskamy istotne przewagi konkurencyjne" - stwierdził w komunikacie spółki prezes Cyfrowego Polsatu Dominik Libicki. Jak dodał, po zamknięciu transakcji kluczowe elementy strategii Cyfrowego Polsatu pozostaną niezmienne.

"Koncentrujemy się na wzroście w segmencie płatnej telewizji, rozwoju usług szerokopasmowego dostępu do internetu i telefonii komórkowej oraz wprowadzaniu nowych produktów. Akwizycja Telewizji Polsat powinna przyspieszyć realizację tych celów, przy jednoczesnym budowaniu wartości dla akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu" - stwierdził Libicki.

Jak stwierdzono, marża EBITDA pro forma, uwzględniająca wyniki obu spółek za okres 12 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 r., kształtuje się na poziomie 31 proc. Zgodnie z oczekiwaniami zarządu Cyfrowego Polsatu, pozytywny wpływ na marżę EBITDA w wysokości 2 pkt. proc. nastąpi w krótkim terminie, dzięki synergiom w takich obszarach, jak promocja, zabezpieczenie treści (kontentu), marketing, transpondery, zakupy czy centralizacja funkcji administracyjnych oraz kolejnych 2 pkt. proc. w średnim i długim terminie, poprzez wzrost liczby abonentów, wzrost średniego przychodu na abonenta (ARPU) oraz wprowadzanie nowych technologii i produktów.

2,6 mld zł gotówką, reszta w akcjach

Umowa przewiduje, że 69,33 proc. ceny, czyli 2.600.000.000 zł, zostanie zapłacona w formie przelewu na rachunki sprzedających w dniu przeniesienia własności akcji, a pozostała część ceny, 1.150.000.003,32 zł przez potrącenie wierzytelności spółki z tytułu zapłaty za akcje objęte przez sprzedających w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez spółkę na podstawie uchwały WZA spółki z wierzytelnościami sprzedających z tytułu zapłaty pozostałej części ceny za akcje.

Aby transakcja doszła do skutku, konieczne jest pozyskanie finansowania przez Cyfrowy Polsat oraz uzyskanie zgody NWZA Cyfrowego Polsatu na emisję warrantów, które także posłużą do sfinansowania transakcji. Nowe akcje zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego po finalizacji transakcji.

Cyfrowy Polsat ma niemal 3,3 mln abonentów płatnej telewizji satelitarnej. Telewizja Polsat ma ok. 19-procentowy udział w rynku telewizyjnym.

Sceptycyzm analityka

Po ogłoszeniu transakcji akcje Cyfrowego Polsatu zyskały ponad 2 procent wartości. Stało się tak pomimo zastrzeżeń niektórych analityków do tej transakcji. - To jest po prostu zjeść ciastko i mieć ciastko. Generalnie właściciel większościowy zarówno jednej, jak i drugiej spółki sprzedaje ją między sobą i dalej będzie trzymał nad nią kontrolę. A pewnie na inne projekty będzie wykorzystywał te dwa miliardy sześćset, które dostanie w gotówce - komentował na gorąco przed kamerą TVN CNBC dyrektor zarządzający w Axa TFI Adam Drozdowski.

//sk/k

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane