• rozwiń

Telepracę czas zacząć

Telepracę czas zacząć
Foto: TVN24.pl Foto: Zasady dotyczące telepracy wchodzą w życie

Firmy, które będą od wtorku zatrudniać telepracownika, muszą zapewnić mu niegorsze warunki niż innym zatrudnionym w firmie pracownikom; sprzęt umożliwiający pracę na odległość z pokryciem kosztów jego eksploatacji, konserwacji, serwisu i ubezpieczenia - przypomina "Gazeta Prawna".

Z wchodzących w życie przepisów wynika, że praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Telepracownikiem jest więc osoba, która wykonuje w ten sposób pracę i przekazuje pracodawcy jej wyniki głównie drogą elektroniczną. Od klasycznego stosunku pracy różni się tym, że nie jest świadczona w siedzibie firmy.

- Osoby zatrudnione na podstawie stosunku telepracy otrzymają takie same prawa jak inni pracownicy - uważa posłanka Beata Mazurek, członek sejmowej Komisji Pracy.

Pracodawcy nie mogą dyskryminować telepracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń.

Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie telepracownika, musi pamiętać, że jego obowiązkiem jest zapewnienie mu sprzętu, za pomocą którego będzie pracować na odległość. Musi też ponosić koszty eksploatacji, konserwacji, serwisu i ubezpieczenia tych urządzeń oraz zapłacić rachunki np. za internet czy telefon.

- Firma zapłaci też za korzystanie z internetu przez pracownika, bo przecież ryzyko i koszty prowadzenia działalności gospodarczej spoczywają na pracodawcy - tłumaczy Henryk Michałowicz, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich.

Jeśli praca na odległość będzie wykonywana w domu telepracownika, pracodawca będzie musiał także wypełniać w stosunku do telepracowników obowiązki z zakresu bhp, jakie nakłada na niego kodeks pracy.

- Źle stałoby się, gdyby z tego powodu zostały nałożone na pracodawców dodatkowe obowiązki, jak na przykład zakup odpowiedniego stołu i innych tego typu sprzętów - mówi Michał Boni, były minister pracy i polityki społecznej oraz ekspert PKPP Lewiatan.

Przełożony nie będzie musiał co prawda dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń, w których pracuje telepracownik, ale zgodnie z ogólną zasadą bhp będzie zobowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki jej wykonywania.

Wniosek o zaprzestanie świadczenia telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy będzie mógł złożyć zarówno pracodawca, jak i telepracownik, który wcześniej świadczył pracę w siedzibie pracodawcy. Będzie on wiążący, jeśli któraś ze stron złoży go w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia świadczenia telepracy. Jeśli na przykład telepracownik wystosuje go nawet na kilka dni przed upływem wspomnianego terminu, pracodawca będzie musiał przywrócić go na poprzednie stanowisko pracy.

- Dlatego pracodawcy muszą wykazywać się wstrzemięźliwością i w ciągu pierwszych miesięcy od zatrudnienia osoby w formie telepracy nie powinni likwidować jej miejsca pracy - tłumaczy Henryk Michałowicz.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane