• rozwiń

Tantiemy za przedszkolne przedstawienie

Tantiemy za przedszkolne przedstawienie
Foto: TVN24 Foto: Dzieci śpiewają - należą się tantiemy

Przedszkola wkrótce będą płacić za prawa autorskie do piosenek śpiewanych przez dzieci - zapowiada gazeta "Hamburger Abendblatt". Pierwsze wezwania do zapłaty juz trafiają do placówek w rejonie Hamburga, ale z czasem otrzymać je maja wszystkie przedszkola w całej Republice Federalnej.

Opłat domaga się niemiecki odpowiedni naszego ZAIKS-u - stowarzyszenie GEMA. Przedszkola miałyby płacyć za piosenki wykonywane w czasie uroczystości z udziałem gości, a także wtedy, gdy kopiują dla dzieci teksty piosenek - opłata miałaby w takim wypadku wynosić 56 euro + VAT za pakiet 500 skopiowanych stron. Przedszkolanki musiałyby ponadto notować które piosenki i kiedy były wykonywane.

Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych.

prawo autorskie

Rzecznik GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) powiedział portalowi Spiegel Online, że organizacja występuje do każdego z przedszkoli, bowiem nie są one objęte dotychczasowymi umowami. Konieczność wnoszenia opłat nie dotyczy niemieckich szkół, które od 1990 roku taką umowę z GEMA posiadają.

Czy śladem niemieckich kolegów pójdzie nasz ZAIKS? Teoretycznie to możliwe: ustawa o prawie autorskim wśród sytuacji gdy wolno utwory wykonywać nieodpłatnie wymienia "imprezy szkolne lub akademickie", co nie obejmuje przedszkoli...

//sk

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane