• rozwiń

Spokojny jak Polak o pracę

Spokojny jak Polak o pracę
Foto: TVN CNBC Foto: Spokojny jak Polak o pracę

Przeciętny Polak jest nadspodziewanie spokojny o swoją pracę, a na dodatek bez większego żalu - i, jak sądzi, bez trudu - zamieniłby ją na inną. Takie wyniki przynosi przeprowadzone po raz pierwszy w Polsce badanie "Monitor Rynku Pracy" agencji Randstad.

Tylko 8 proc. Polaków ocenia ryzyko utraty pracy jako duże. 72 proc. uważa, że może w ciągu pół roku znaleźć porównywalną pracę.

W III kwartale 2010 roku indeks mobilności dla Polski wyniósł 105 pkt, wobec średniej na poziomie 102 pkt dla wszystkich badanych krajów - wynika z badania. Jako "indeks mobilności" określono wskaźnik odzwierciedlający przewidywania pracowników co do prawdopodobieństwa zatrudnienia u innego pracodawcy w ciągu następnych 6 miesięcy. Punktem odniesienia (równym 100 pkt.) jest poziom wynikający z odpowiedzi wszystkich respondentów badania w jego pierwszej edycji międzynarodowej.

W aktualnym miejscu pracujemy krócej niż dwa lata

"Odpowiedzi ankietowanych odsłaniają wysoką dynamikę rotacji na polskim rynku pracy. Niemal 1/3 badanych jest zatrudniona u obecnego pracodawcy nie dłużej niż 2 lata, aż 17 proc. badanych zmieniło pracę w okresie ostatniego półrocza" - stwierdzają autorzy raportu.

Z badania wynika, że Polacy czują się coraz pewniej na rynku pracy, co powoduje także wzrost oczekiwań wobec pracodawców.

"Jedynie 8 proc. badanych ocenia ryzyko utraty pracy w nadchodzącym półroczu jako duże. W skali wszystkich badanych krajów, jest to wynik nieznacznie wyższy od średniej (7 proc.). 72 proc. badanych uważa, że w razie konieczności znajdzie porównywalną pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. 81 proc. ankietowanych było zdania, że w podobnym czasie może znaleźć jakąkolwiek pracę. Obie te wielkości nieznacznie przekraczają łączne wyniki dla wszystkich badanych państw ( odpowiednio 69 proc. oraz 75 proc.)" - stwierdzono.

Chcemy się doskonalić, ale z pomocą pracodawcy

"Znacząca większość polskich pracowników (92 proc.) widzi potrzebę inicjatywy w rozwoju zawodowym po swojej stronie, jednak jednocześnie oczekuje pełnego wsparcia pracodawcy (94 proc.) Nieco częściej niż co drugi ankietowany (54 proc.) deklarował, że takie wsparcie faktycznie odczuwa"- wynika z badania.

"Monitor Rynku Pracy" jest kwartalnym badaniem ankietowym realizowanym w 26 krajach Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. Badanie po raz pierwszy przeprowadzono w 1 kwartale 2010 roku, Polska dołączyła do projektu w 3 kwartale 2010 roku.

Po raz pierwszy w Polsce

Badanie jest realizowane poprzez ankiety wypełniane on-line przez respondentów w wieku 18-64 lata, pracujących minimum 24 godziny w tygodniu (z wykluczeniem samozatrudnionych). Dobór prób dla badanych populacji prowadzi Survey Sampling International. Próba w Polsce wynosi 405 respondentów (w całym badaniu bierze udział 12.345 osób). Ankiety przeprowadzono w okresie 5-22 sierpnia 2010 roku.

//sk

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane