• rozwiń

Spadło nam bezrobocie

Spadło nam bezrobocie
Foto: TVN24 Foto: Bezrobocie w dół

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 10,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej.

W czerwcu 2009 r. odnotowano zmniejszenie się liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach oraz stopy bezrobocia w porównaniu z poprzednim miesiącem i jednocześnie wzrost obu wskaźników w porównaniu do czerwca 2008 roku.

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu czerwca 2009 stanowili 10,7 proc. ludności aktywnej zawodowo (w maju - 10,8 proc., w czerwcu 2008 r. - 9,4 proc.). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (17,8 proc.), kujawsko-pomorskim i lubuskim (po 14,4 proc.), zachodniopomorskim (14,2 proc.) oraz podkarpackim (14,1 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (7,8 proc.), mazowieckie (8,2 proc.), śląskie (8,3 proc.) i małopolskie (8,7 proc.).

24,8 tys. bezrobotnych mniej

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca wyniosła 1.658,7 tys. osób (w tym 868,5 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 24,8 tys. osób. W ujęciu rocznym wzrosła ona o 203,3 tys. Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,7 proc. mieszkało na wsi.

W stosunku do maja 2009 roku spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w: lubelskim, opolskim, dolnośląskim i zachodnio-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach, najbardziej znaczący wzrost zanotowano w województwach: wielkopolskim, lubuskim, podlaskim, małopolskim, dolnośląskim oraz opolskim.

Będą zwolnienia

Z danych GUS na koniec czerwca 2009 r. wynika także, że 474 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 29,4 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 5 tys. osób.

Przed rokiem taką deklarację złożyło 147 zakładów, które zadeklarowały zwolnienie 10,5 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego - 700 osób. W czerwcu 2009 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 78,9 tys. ofert pracy (przed miesiącem było ich 85 tys., przed rokiem ponad 104 tys.).

bgr ram/k

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane