• rozwiń

"Solidarność" nagrodzi pracodawców

"Solidarność" nagrodzi pracodawców
Foto: TVN24.pl Foto: Solidarni pracodawcy otrzymają specjalne certyfikaty

NSZZ "Solidarność" rozpoczęło pierwszą ogólnopolską akcję certyfikowania firm, które są przyjazne pracownikom i respektują dobre praktyki, m.in. przestrzegają kodeksu pracy, zatrudniają pracowników na stałe umowy i nie utrudniają działalności związkowej.

Według rzecznika śląsko-dąbrowskiej "S" Wojciech Gumułki, ogólnopolska akcja certyfikacyjna to początek cyklicznej akcji związku, mającej na celu promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy, pod hasłem "Polska przyjazna pracownikom". Patronat nad konkursem objął prezydent Lech Kaczyński.

Certyfikaty przyznawane będą tym zakładom, które realizują założenia prowadzonej kampanii. Zgłoszenia do akcji może dokonać organizacja zakładowa "S", ale także zarząd firmy, przy poparciu związkowców. Główne kryteria to stosowanie formy stałego zatrudnienia, przestrzeganie prawa i standardów pracy oraz zapewnianie pracownikom możliwości zrzeszania się w związkach.

Związkowcy podkreślają, że akcja nie ma być tylko kolejnym konkursem, ale powinna uświadomić, że interesy przedsiębiorstw i pracowników są zbieżne - pod warunkiem przestrzegania przepisów i prowadzenia rzeczywistego dialogu społecznego w firmach.

Na zgłaszanie kandydatów związkowcy mają jeszcze ponad dwa tygodnie. Ich propozycje rozpatrzy komisja certyfikacyjna, złożona z przedstawiciela prezydenta RP, Głównego Inspektora Pracy, szefa Rady Ochrony Pracy przy Sejmie oraz członków komisji krajowej "S".

bgr

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane