• rozwiń

Skarb Państwa prześwietla swoje spółki

Skarb Państwa prześwietla swoje spółki
Foto: TVN24 Foto: Tak szeroko zakrojonej akcji antykorupcyjnej jeszcze nie było...

Bezprecedensowa kontrola w spółkach Skarbu Państwa - firmy mają w ciągu tygodnia przedstawić ministrowi skarbu informacje o największych i najważniejszych umowach. Transakcje będą sprawdzane przez ABW i CBA.

Badanie ma objąć okres od 1 stycznia 2007 r. do 20 marca 2009 r. Spółki muszą przedstawić resortowi informacje, z kim zawierały umowy, a także ich "zakres, rodzaj i przedmiot". Trzeba też podać "zastosowane kryteria wyboru" kontrahenta.

W kontrolę zostaną też zaangażowane służby specjalne i antykorupcyjne. "W ramach realizacji programu tarczy antykorupcyjnej" minister skarbu zwrócił się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, by sprawdziły transakcje pod kątem ewentualnych nieprawidłowości i ewentualnych konfliktów interesów przy podejmowaniu decyzji i realizacji zamówień.

Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad zobowiązał zarządy jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa do przedstawienie do 27 marca 2009 r. informacji o umowach, zleceniach i kontraktach o znacznej wartości i kluczowym znaczeniu dla tych spółek i ich spółek zależnych

Komunikat Min. Skarbu Państwa


"Czyste ręce"

Rzecznik MSP Maciej Wewiór powiedział, że resort skarbu chce przebadać umowy zwierane przez spółki SP w ciągu ostatnich kilku lat, by "nie było żadnych podejrzeń i spekulacji".

Decyzja Grada o zbadaniu umów w spółkach SP została wydana w kilka dni po ujawnieniu faktu, że firma Work Service, której współwłaścicielem jest senator Tomasz Misiak, bez przetargu dostała zlecenie na pośrednictwo pracy i szkolenia zwalnianych stoczniowców.

CBA już sprawdza w Agencji Rozwoju Przemysłu dokumentację związaną ze tym zleceniem.

W grudniu rząd ogłosił projekt tzw. "tarczy antykorupcyjnej", która miałaby chronić prywatyzację firm z udziałem Skarbu Państwa oraz zamówienia publiczne. Przy realizacji tego projektu współdziałać mają służby specjalne, szczególnie CBA, minister ds. walki z korupcją Julia Pitera oraz ministrowie resortowi.

Dyskrecja gwarantowana

Resort podkreśla, że kontrola w spółkach ma być prowadzona tak, by nie wpływała negatywnie na ich działalność i wizerunek.

...ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych

CBA


/mlas

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane