• rozwiń

Senat za nowelizacją budżetu

Senat za nowelizacją budżetu
Foto: TVN24 Foto: Nowelizacja przeszła przez budżet

Nowelizacja budżetu przeszła przez Senat. Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 53 senatorów, 35 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Przewiduje ona m.in. wzrost deficytu budżetowego z 18,2 mld zł do 27,2 mld zł.

Co prawda senatorowie opozycji złożyli 53 poprawki, ale nie zostały one poddane głosowaniu. Senat zdecydował bowiem w pierwszym głosowaniu, by nowelizację uchwalić bez poprawek. Było to zgodne z wcześniejszym stanowiskiem senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Poprawki zgłaszane przez senatorów, głównie opozycji dotyczyły m.in. dofinansowania 450 mln zł procesu modernizacji policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej. Kolejne 200 mln zł opozycja chciała przekazać na dotacje do paliw rolniczych, a 72 mln zł na program poakcesyjnego wspierania wsi. Jedna z poprawek zakładała wsparcie kwotą 5 mln zł TVP Kultura i II Programu Polskiego Radia (po 2,5 mln zł na każdą instytucję).

Co w nowym budżecie

Uchwalona w lipcu nowela tegorocznej ustawy budżetowej przewiduje wzrost deficytu z 18,18 mld zł do 27,18 mld zł. Zgodnie z nią tegoroczne wpływy podatkowe będą mniejsze od zakładanych pierwotnie o 46,6 mld zł. W efekcie tegoroczne wpływy do budżetu mają być niższe o 30,1 mld zł; ostatecznie mają wynieść 272,9 mld zł, a nie ponad 303 mld zł, jak wcześniej planowano.

Nowelizacja ponadto sankcjonuje zaplanowane przez MF cięcia w wydatkach budżetowych na łączną kwotę ponad 21,13 mld zł. Z tego 10,5 mld zł to ograniczenia w rezerwach celowych, a 9,7 mld zł - oszczędności wynikające ze zmiany finansowania infrastruktury drogowej. Koszty te, zamiast budżetu, poniesie Krajowy Fundusz Drogowy.

mkg ram

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane