• rozwiń

Są pieniądze, kiedy drogi?

Są pieniądze, kiedy drogi?
Foto: TVN24 Foto: Polaczek: ponad 1 mld euro na inwestycje intrastrukturalne

Ponad 1 mld euro na inwestycje infrastrukturalne przekazano na rachunki beneficjentów z Funduszu Spójności - podał minister transportu Jerzy Polaczek.

Ta kwota stanowi blisko 40 proc. środków z tego funduszu przyznanych Polsce w latach ubiegłych (2004-2006).

Od stycznia do sierpnia 2007 r. beneficjentom przekazano 200,6 mln euro. Blisko 150 mln euro trafiło do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz PKP PLK SA. - Tak duży wzrost refundacji był możliwy m.in. dzięki wypełnieniu przez Polskę warunków środowiskowych, które Komisja Europejska nałożyła na niektóre projekty transportowe - powiedział minister transportu.

Europejski zastrzyk pieniędzy

Fundusz Spójności w sektorze transportowym jest najważniejszym wsparciem UE przeznaczonym na rozwój Trans-Europejskiej Sieci Transportowej. Wdrażanie Funduszu rozpoczęło się w Polsce w 2004 roku. Wcześniej, od 2000 do 2004 roku, realizowany był program przedakcesyjny ISPA. Po wejściu Polski do UE wszystkie projekty ISPA stały się automatycznie projektami Funduszu Spójności.

Z danych przedstawionych przez resort wynika, że od 2000 roku do końca 2006 roku Komisja Europejska zatwierdziła 38 projektów Funduszu w sektorze transportu o łącznej wartości 3 mld 883,9 mln euro i przyznanym dofinansowaniu unijnym w wysokości 2 mld 782,3 mln euro. Z tego 1 mld 652,1 mln euro przeznaczono na projekty drogowe, a 1 mld 126,5 mln euro - kolejowe.

Nowe drogi i modernizacja starych

Według stanu na 31 stycznia 2007 roku, w ramach Funduszu Spójności podpisano 159 kontraktów w sumie na kwotę 2 mld 979 mln euro, co stanowi 83,3 proc. łącznych kosztów tych projektów. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się m.in. przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E 75 na odcinku Warszawa - Sokółka; modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia (II etap); budowa autostrady A1 odcinek Sośnica - Gorzyczki (I etap); modernizacja kolejowego węzła E20 w Poznaniu.

Litwa popiera budowę obwodnicy przez Dolinę Rospudy

Polaczek przypomniał, że spotkał się z ministrami transportu krajów nadbałtyckich w Tallinie. Podkreślił, że podpisano wspólną deklarację dotyczącą poparcia szybkiej realizacji drogi Via Baltica, w tym rozpoczętej budowy obwodnicy Augustowa, w I korytarzu transportowym sieci TEN-T. Minister zwrócił uwagę, że Litwa zadeklarowała poparcie dla Polski w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. - Wiadomo, że Trybunał nie rozpatrzy 5 września wniosku złożonego przez KE. Rozprawa została przełożona. Trudno powiedzieć, kiedy będzie wyznaczony termin. Nie wiemy też, co było powodem takiej decyzji Trybunału - powiedział Polaczek.

17-km obwodnica Augustowa ma 500-m estakadą przecinać cenną przyrodniczo dolinę rzeki Rospudy. Według drogowców, to jedyny i najlepszy sposób, by zrealizować inwestycję przez ciągnącą się przez Suwalszczyznę 100-km dolinę. Ekolodzy uważają, że obwodnicę można poprowadzić innym wariantem i walczą o to, by nie dopuścić do wybudowania obwodnicy w obecnie proponowanym wariancie.

Przeciwna jest temu także KE, która skierowała sprawę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

mpj

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane