• rozwiń

Rządowe nieruchomości w rękach samorządowców

Rządowe nieruchomości w rękach samorządowców

Starostowie będą decydować o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa - zdecydował we wtorek rząd.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Nowe przepisy mają dotyczyć osób, którym oddano w wieczyste użytkowanie nieruchomości zabudowane lub przeznaczone na cele mieszkalne.

W odniesieniu do nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, decyzje będą należały do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast lub zarządów powiatów czy województw.

Projekt przewiduje preferencyjne opłaty w przypadku przekształceń. Bonifikatę będą mogły otrzymać osoby, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka rodziny za ostatnie półrocze roku poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Osoby spełniające ten warunek mogą uzyskać bonifikatę w wysokości 90 proc.

Bonifikatą w wysokości 50 proc. zostaną objęci wieczyści użytkownicy oraz ich prawni spadkobiercy, którzy prawo użytkowania wieczystego otrzymali przed 5 grudnia 1990 roku.

Nowe prawo przewiduje również możliwość ratalnej spłaty należności rozłożonej na okres od 10 do 20 lat, a także zwolnienie z opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej dla osób, wobec których przekształcenie ma nastąpić nieodpłatnie.

- Uzyskanie prawa własności nieruchomości może stanowić istotną zachętę do inwestowania, co wpłynie z kolei na szybszy rozwój budownictwa mieszkaniowego - uważa rząd.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane