• rozwiń

Rząd pochyla się nad budżetem

Rząd pochyla się nad budżetem
Foto: TVN24 Foto: Rząd naradzi się nad budżetową dziurą

Rząd zbiera się, żeby dyskutować o nowelizacji budżetu na ten rok. Z projektu nowelizacji wynika, że tegoroczne wpływy budżetowe będą niższe od planowanych o 30,1 mld zł i wyniosą 272,9 mld zł. Jak zapewniał w TVN CNBC Biznes minister w Kancelarii Premiera Michał Boni, ma to być jedyna nowelizacja budżetu w tym roku.

- Uznaliśmy, że nowelizację budżetu trzeba przeprowadzić w połowie roku, żeby mieć więcej danych - tłumaczył minister Boni. - Oczywiście na świecie dzieją się różne rzeczy, ale myślę, że teraz już czas skupić się nad budżetem na rok 2010 - dodał.

Dziura w budżecie

Według opublikowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu, dochody podatkowe skurczą się z planowanych wcześniej 251,43 mld zł do 204,81 mld. Największy wpływ na ich uszczuplenie będą miały spadające dochody z podatków pośrednich, które mają być niższe o 30,6 mld zł. Dochody z VAT będą niższe o 24,59 mld zł, a akcyzy o 6,21 mld zł. Resort przewiduje natomiast niewielki - o 198 mln zł - wzrost dochodów z podatku od gier.

Według danych resortu finansów, w pierwszych pięciu miesiącach 2009 r. dochody budżetu państwa z podatku VAT wyniosły ok. 40,7 mld zł i były o ok. 4,4 mld zł, tj. o 9,7 proc., niższe w porównaniu z dochodami osiągniętymi w analogicznym okresie 2008 r.

Resort wyjaśnia w uzasadnieniu do projektu, że wpływ na to miało m.in. znaczne spowolnienie tempa wzrostu spożycia indywidualnego, obniżenie się wartości transakcji opodatkowanych stawką podstawową 22 proc., czy skrócenie terminów zwrotu VAT dla firm z maksymalnie 180 dni do 60 dni.

Niższe dochody z CIT i PIT

Niższe o 10,12 mld zł będą dochody z CIT (wyniosą 23 mld zł wobec planowanych wcześniej 33,12 mld zł), a PIT wpłynie mniej o 5,9 mld zł, czyli 34,35 mld, a nie 40,25 mld.

Nowelizacja ma też usankcjonować zaplanowane przez resort cięcia w wydatkach budżetowych na łączną kwotę ponad 21,13 mld zł. Z kwoty tej 10,51 mld zł ma dotyczyć rezerw celowych (z tego ponad 3,5 mld zł to oszczędności znalezione w ubiegłym tygodniu, a pozostałe prawie 18 mld zł to cięcia ustalone jeszcze w styczniu tego roku). 9,7 mld zł oszczędności ma wynikać ze zmiany finansowania infrastruktury drogowej. Koszty te, zamiast budżetu, poniesie Krajowy Fundusz Drogowy.

mon ram

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane