• rozwiń

Rząd chce wspierać innowacje

Rząd chce wspierać innowacje
Foto: sxc.hu Foto: Będzie wsparcie dla innowacji

Rząd przyjął dziś projekt ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Zgodnie z projektem, kredyt technologiczny udzielany będzie firmom przez banki komercyjne, a o jego częściowej spłacie, w postaci premii technologicznej, decydować będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Ponadto Fundusz Kredytu Technologicznego zostanie zasilony kwotą 409,5 mln euro ze środków unijnych.

Udzielanie kredytu technologicznego przez banki komercyjne ma zwiększyć dostęp do środków przeznaczonych na wdrożenie technologii. Do tej pory to Bank Gospodarstwa Krajowego był jedyną instytucją udzielającą zarówno kredytu na wdrożenie technologii, jak i decydującą o jego częściowym umorzeniu, co blokowało szybkie przyznawanie przedsiębiorcom kolejnych kredytów. Po wprowadzeniu ustawy, BGK będzie dysponował środkami z Funduszu Kredytu Technologicznego jedynie na premię technologiczną.

Maksymalna wysokość premii nie będzie mogła przekroczyć 4 mln zł oraz 70 proc. kredytu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw i 60 proc. kredytu przyznanego średnim firmom. Dofinansowanie zależeć będzie ponadto od wartości usług lub sprzedanych przez firmę towarów, jako efektów inwestycji technologicznej.

Projekt nowelizacji ustawy obniża z 50 do 40 proc. wymagany udział usług badawczo-rozwojowych w ogólnej sprzedaży firm. Pozwoli to większej liczbie przedsiębiorców na ubieganie się o status centrum badawczo-rozwojowego.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane