• rozwiń
    • WIG20 2188.20 +0.70%
    • WIG30 2521.46 +0.73%
    • WIG 56753.79 +0.71%
    • sWIG80 11547.10 +0.62%
    • mWIG40 3939.78 +0.74%

Ostatnia aktualizacja: Wczoraj 17:15

Dostosuj

RPP podniosła stopy, bo bała się inflacji

RPP podniosła stopy, bo bała się inflacji
Foto: TVN24 Foto: RPP podniosła w styczniu stopy procentowe

RPP uznała, że silny wzrost cen surowców i podwyższenie oczekiwań inflacyjnych, zwiększają ryzyko, że inflacja będzie powyżej celu NBP, co wymaga zacieśnienia polityki pieniężnej - wynika z zapisu dyskusji na styczniowym posiedzeniu Rady tzw. minutes.

"Dyskutując na temat poziomu stóp procentowych w polskiej gospodarce, członkowie Rady uznali, że utrwalanie się ożywienia gospodarczego za granicą oraz przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce, w połączeniu z dalszym silnym wzrostem światowych cen surowców i podwyższeniem oczekiwań inflacyjnych, zwiększają ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. W ocenie Rady wymaga to zacieśnienia polityki pieniężnej i - biorąc pod uwagę pewną poprawę nastrojów na rynkach finansowych - powinno ono nastąpić na bieżącym posiedzeniu Rady" - napisał NBP w dzisiejszym komunikacie.

Dodał w nim, że "jednocześnie niektórzy członkowie Rady podkreślali, że mniejsza niż w przeszłości wrażliwość kursu złotego na dysparytet stóp procentowych zwiększałaby koszty ewentualnej zbyt późnej reakcji banku centralnego na presję inflacyjną".

To dopiero początek?

"Większość członków Rady uznała, że podwyższenie stóp procentowych na styczniowym posiedzeniu jest początkiem procesu stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej, którego skala i tempo będą uzależnione od napływających danych dotyczących przebiegu procesów makroekonomicznych" - napisano w komunikacie.

"Niektórzy członkowie Rady oceniali natomiast, że obecnie trudno ocenić czy konieczne będzie dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej. Zdaniem tych członków, Rada powinna uwzględniać w swoich decyzjach m.in. politykę pieniężną Europejskiego Banku Centralnego, który może rozpocząć podwyższanie stóp procentowych dopiero w drugiej połowie 2011 r." - dodano.

Na styczniowym posiedzeniu złożono wniosek o podwyższenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. Wniosek został przyjęty. Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe do poziomu: stopa referencyjna 3,75 proc., stopa lombardowa 5,25 proc., stopa depozytowa 2,25 proc., a stopa redyskonta weksli 4,00 proc.

Następne posiedzenie RPP zaplanowane jest na 1-2 marca. Zdaniem większości analityków Rada po raz kolejny zdecyduje się na podwyżkę stóp, ze względu na rosnącą presję inflacyjną. We wtorek GUS podał zaskakująco wysoki odczyt inflacji w styczniu. Ceny wzrosły o 3,8 proc., podczas gdy najczarniejsze scenariusze zakładały wzrost o 3,6 proc.

bgr

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane