• rozwiń

RPO: Podział funduszy z UE niezgodny z konstytucją

RPO: Podział funduszy z UE niezgodny z konstytucją

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis ustawy, która reguluje podział środków z funduszy strukturalnych UE.

Chodzi o ustawę o zasadach polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r.

Według Janusza Kochanowskiego, ustawa ta uniemożliwia odwołanie do sądu administracyjnego w sprawach dotyczących dofinansowania projektu z funduszy UE. RPO uważa, że jej przepis narusza w ten sposób konstytucyjne prawo obywateli do sądu.

Rzecznik przypomina, że miało to zapobiegać sytuacjom, w których wykorzystanie środków zostałoby zahamowane przez wnoszone odwołania. Jednak - według niego - interesy podmiotów ubiegających się o dofinansowanie powinny być należycie chronione.

bgr

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane