• rozwiń

Temat: Ministerstwo Finansów

Rośnie zadłużenie Polski. W marcu o ponad 4,5 mld złotych

"Rosjanie nie wyjdą na ulice. Putin nie ma się czego obawiać" Odtwórz: "Rosjanie nie wyjdą na ulice. Putin nie ma się czego obawiać"
"Rosjanie nie wyjdą na ulice. Putin nie ma się czego obawiać" "Źródło: TVN24 BiS"

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2014 r. wyniosło 738,149 mld zł, co oznacza wzrost w ujęciu miesięcznym o 0,6 proc., czyli o 4,695 mld zł - poinformowało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

W porównaniu z końcem 2013 r. zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 99,875 mld zł mln zł (11,9 proc.) w porównaniu z końcem 2013 r. Z wyliczeń resortu finansów wynika, że zadłużenie krajowe na koniec marca wyniosło 476,193 mld zł. Było niższe o 108,79 mld zł, czyli o 18,5 proc. niż na koniec grudnia 2013 r. Z kolei zadłużenie zagraniczne wyniosło 261,956 mld zł, co oznacza wzrost o 3,2 proc., tj. 8,204 mld zł.

Pomogła reforma

"Wzrost zadłużenia w marcu 2014 r. był wypadkową finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (5,1 mld zł, w tym deficytu budżetowego 5,8 mld zł) oraz zmniejszenia stanu na rachunkach budżetowych (o 1,8 mld zł). Spadek zadłużenia od końca 2013 r. wynikał z umorzenia obligacji skarbowych w lutym 2014 r. w efekcie reformy systemu emerytalnego" - napisano w komunikacie MF.

Resort finansów dodał, że po wyłączeniu efektu umorzenia skarbowych papierów wartościowych (SPW) zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło w 2014 r. o 30 mld 311,4 mln zł (o 3,6 proc.). Wzrost ten wynikał głównie z: finansowania potrzeb pożyczkowych netto (23,1 mld zł, tj.41,8 proc. całorocznych potrzeb netto), zbudowania rezerwy płynnych środków (3,7 mld zł), osłabienia złotego (wzrost długu z tego tytułu o 1,9 mld zł).

Ważne kursy walut

Resort poinformował, że zadłużenie Skarbu Państwa w złotych stanowiło ok. 65 proc. całości długu wobec 69,7 proc. na koniec grudnia ub.r. Zadłużenie w euro wyniosło ok. 25 proc. wobec 21,5 proc. na koniec grudnia. Natomiast zadłużenie w dolarach sięgnęło na koniec marca 6,3 proc. wobec 5,1 proc. na koniec grudnia 2013 r. Zadłużenie w innych walutach wyniosło 4 proc. wobec 3,7 proc. na koniec ubiegłego roku.

Na koniec marca ok. 71 proc. długu zagranicznego Skarbu Państwa nominowane było w euro, wobec 70,9 proc. na koniec grudnia. Dług w dolarach amerykańskich stanowił 17,7 proc., we frankach 6,1 proc., a w jenach 5,2 proc.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane