• rozwiń

Rewolucja w skarbówce. Urzędnicy od administracji zajmą się kontrolą podatników

Rewolucja w skarbówce. Urzędnicy od administracji zajmą się kontrolą podatników
Foto: sxc.hu Foto: Wiceminister finansów zapewnił, że organy podatkowe, czyli urzędy skarbowe i izby skarbowe, nadal pozostaną niezależne

Ok. 2,3 tys. z 4 tys. urzędników zajmujących się obecnie administracją wewnętrzną w urzędach skarbowych, zostanie przeniesionych do kontroli podatkowej, egzekucji należności podatkowych i obsługi podatników - poinformował wiceminister finansów Jacek Kapica.

Przygotowany przez ministerstwo finansów projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i społecznych.

- Planujemy połączenie urzędów skarbowych i izby skarbowej w jedną jednostkę organizacyjną - z punktu widzenia budżetowo-finansowo-kadrowego. To pozwoli na konsolidację na poziomie województwa, w izbach skarbowych, tak zwanych procesów pomocniczych w administracji podatkowej. Urzędników zajmujących się zadaniami wspierającymi będzie mniej, zostaną przesunięci do podstawowych zadań administracji podatkowej: kontroli podatkowej, egzekucji należności podatkowych i obsługi podatnika - powiedział Kapica.

Inne zadania

Wiceminister zaznaczył, że zmiany wpisują się w model funkcjonujący już w kontroli skarbowej i Służbie Celnej, gdzie zadania administracji są na poziomie województwa. Zgodnie z informacjami resortu finansów obecnie usługami pomocniczymi w administracji podatkowej zajmuje się ok. 4 tys. osób. Planowana zmiana zakłada, że blisko 2,3 tys. z nich będzie można skierować do realizacji podstawowych zadań statutowych.

- Dla nas korzyść będzie oczywista; lepsze zagospodarowanie ludzi do kontroli, egzekucji i obsługi podatników - dodał Kapica. Wiceminister liczy, że dzięki zmianie zwiększą się możliwości kontroli podatkowej i egzekucji należności podatkowych. - Dziś kontrolą podatkową zajmuje się tyle samo osób, co wewnętrzną biurokracją - około 10 procent zatrudnionych w administracji podatkowej. Te relacje powinny być inne. Tym bardziej, że w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia ze znacznym wzrostem zaległości podatkowych - powiedział.

Wiceminister zapewnił, że organy podatkowe, czyli urzędy skarbowe i izby skarbowe nadal pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych.

- Pracodawcą dla wszystkich urzędników administracji podatkowej będzie izba skarbowa. Z prawnego punktu widzenia będzie to tak zwane przejęcie zakładu, co oznacza, że nie będzie zwolnień. Wszyscy automatycznie staną się pracownikami izby skarbowej - tyle że swoje obowiązki będą wykonywać w urzędzie skarbowym. Z punktu widzenia pracowników zmieni się podmiot wypłacający wynagrodzenia - nie będzie to urząd skarbowy, tylko izba skarbowa - powiedział wiceminister.

Resort finansów planuje szkolenia dla pracowników przesuwanych do nowych zadań. Mają się odbyć w czwartym kwartale tego roku i pierwszym kwartale 2015 r. Zmiana miałaby wejść w życie z początkiem 2015 r. - Chcielibyśmy, aby jeszcze przed wakacjami projekt został przyjęty przez Radę Ministrów, aby po wakacjach można było nad nim pracować w parlamencie - powiedział Kapica.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane