• rozwiń

Resort finansów rozważa podniesienie dywidendy za akcje PKO BP

Resort finansów rozważa podniesienie dywidendy za akcje PKO BP
Foto: TVN 24/ PKO BP Foto: MF zastanawia się nad wyższą dywidendą od PKO BP

Ministertwo Finansów zastanawia sie na podniesieniem dywidendy za akcje PKO BP. - Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, ale będzie ona w ramach wymogów kapitałowych - mówi wiceminister skarbu Paweł Tamborski.

Na tą chwile dywidenda miałaby wynieść 0,75 zł na akcję. Kwota rekomendowanej dywidendy to 937,5 mln zł. Dywidenda jaką miałaby się podzielić spółka odpowiada 31,65 proc. sumy zysku netto za 2013 r. oraz niepodzielonej straty z lat ubiegłych, wynoszącej 271,2 mln zł.

Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2014 roku wzrósł do 802,6 mln zł z 786,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. PKO BP oczekiwało zysku na poziomie 816,4 mln zł. Zysk netto grupy PKO BP w I kwartale 2014 roku jest o 2 proc. niższy od oczekiwań rynkowych.

Wynik z prowizji w I kwartale 2014 roku wyniósł 705,4 mln zł i był 6 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 754,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 723 mln zł do 785 mln zł). Depozyty korporacyjne na koniec I kwartału 2014 roku wyniósł 22,4 mld zł

Kredyty i pożyczki udzielone klientom na koniec marca 2014 roku wynosiły 149,66 mld zł, czyli pozostały na poziomie z końca 2013 roku. Na koniec I kwartału 2014 roku współczynnik wypłacalności wyniósł 13,5 proc.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane