• rozwiń

Temat: Rosja. Dyplomacja

Putin reanimuje ZSRR? Tworzy EUG

"Rosjanie nie wyjdą na ulice. Putin nie ma się czego obawiać" Odtwórz: "Rosjanie nie wyjdą na ulice. Putin nie ma się czego obawiać"
"Rosjanie nie wyjdą na ulice. Putin nie ma się czego obawiać" "Źródło: TVN24 BiS"

Prezydenci Rosji, Białorusi i Kazachstanu podpisali układ o utworzeniu Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG), która ma być odpowiedzią byłych republik radzieckich na Unię Europejską. EUG zacznie funkcjonować 1 stycznia 2015.

Nowa struktura jest rozszerzeniem istniejącej już Unii Celnej i będzie wzorowana na Unii Europejskiej. Traktat zobowiązuje jego sygnatariuszy - prezydentów Władimira Putina, Aleksandra Łukaszenkę i Nursułtana Nazarbajewa - do zapewnienia swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i siły roboczej.

Rosja, Białoruś i Kazachstan wytwarzają razem 4 proc. światowego PKB.

Strony zobowiązują się również do prowadzenia uzgodnionej polityki w kluczowych sektorach gospodarki - energetyce, przemyśle, rolnictwie i transporcie. Kraje EUG chcą również w przyszłości stworzyć - wzorem Unii Europejskiej - wspólną walutę, chociaż w podpisanym dziś dokument nie zawiera takiego zapisu. Zakłada on natomiast, że wspólny megaregulator finansowy powstanie do 2025 roku. Także w 2025 roku mają powstać wspólne rynki gazu ziemnego i ropy naftowej.

Traktat przewiduje, że siedzibą organów kierowniczych EUG będzie Moskwa, sądu - Mińsk, a regulatora rynku finansowego - Astana.

Ogromne zasoby

- Tworzymy dzisiaj potężny ośrodek gospodarczego przyciągania, wielki regionalny rynek łączący 170 mln osób. Nasza Unia dysponuje ogromnymi zasobami surowców, w tym energetycznych. Przypada na nią 20 proc. światowych zasobów gazu i 15 proc. - ropy. Kraje "trójki" dysponują rozwiniętym przemysłem, a także potężnym potencjałem kadrowym, intelektualnym i kulturalnym - oświadczył prezydent Putin występując na posiedzeniu Najwyższej Eurazjatyckiej Rady Gospodarczej.

Gospodarz Kremla podkreślił, że Euroazjatycka Unia Gospodarcza "będzie funkcjonować na uniwersalnych, przejrzystych i zrozumiałych dla wszystkich zasadach, w tym tych obowiązujących w Światowej Organizacji Handlu (WTO)".

Gospodarcze i polityczne zyski

Umowa, którą dziś podpisali prezydenci Rosji, Białorusi i Kazachstanu - Władimir Putin, Aleksandr Łukaszenka i Nursułtan Nazarbajew została podzielona na dwie części. W pierwszej znalazły się informacje o statusie międzynarodowym i zadaniach państw w nowej strukturze, a w drugiej mechanizmy działania wspólnoty.

Eurazjatycka Unia Gospodarcza jest nazywana przez analityków próbą "reanimacji ZSRR". Prezydent Władimir Putin, tworząc EUG chce zacieśnić współpracę państw należących niegdyś do ZSRR wokół Rosji, co ma przyczynić się do gospodarczego wzrostu wszystkich członków nowej wspólnoty.

Będą kolejni

EUG ma być też otwarta na inne państwa. Swój akces zgłosiły już Armenia i Kirgistan. Doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. integracji gospodarczej Siergiej Głazjew w środę wyraził nadzieję, że przystąpi do niej też część Ukrainy.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane