• rozwiń

Prokuratura Generalna i Inspekcja Pracy razem. Przeciwko łamiącym prawa pracownicze

Prokuratura Generalna i Inspekcja Pracy razem. Przeciwko łamiącym prawa pracownicze
Foto: sxc.hu Foto: Dokument podpisali w piątek prokurator generalny Andrzej Seremet i główna inspektor pracy Iwona Hickiewicz

Skuteczniejsza walka z przypadkami łamania praw pracowniczych oraz zacieśnienie współpracy między prokuraturą a inspektorami pracy przewiduje porozumienie, które w piątek podpisały Prokuratura Generalna i Państwowa Inspekcja Pracy.

"Celem zawartego porozumienia jest skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępczości przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową" - poinformowała Prokuratura Generalna.

Dokument podpisali w piątek prokurator generalny Andrzej Seremet i główna inspektor pracy Iwona Hickiewicz.

Wspólne zobowiązania

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zobowiązała się m.in. do niezwłocznego przekazywania na żądanie prokuratury szczegółowej dokumentacji z kontroli określonego pracodawcy, a także stanowisk w sprawach, w których zawiadomienie o przestępstwie pochodzi od pokrzywdzonego.

Inspektorzy niezwłocznie mają przeprowadzać kontrole pracodawców na wniosek prokuratora w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz takich, gdzie pokrzywdzonymi są pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z kolei prokuratura niezwłoczne ma informować inspektorat pracy o wszczęciu śledztwa, gdy zawiadomienie w sprawie było kierowane do prokuratury przez PIP. Prokuratorzy mają też m.in. umożliwiać inspektorowi pracy zapoznanie się z materiałem dowodowym śledztwa wszczętego po zawiadomieniu PIP przed wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania, w celu ewentualnego zgłoszenia dodatkowych wniosków dowodowych.

Będą szkolenia

Obie instytucje - jak zapisano w porozumieniu - mają także organizować spotkania szkoleniowe swoich przedstawicieli oraz wzajemnie powiadamiać się o śmiertelnych lub ciężkich wypadkach przy pracy oraz wypadkach powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Zgodnie z przedstawionymi pod koniec zeszłego roku statystykami PIP w 2012 r. inspektorzy pracy ujawnili łącznie 88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym. Na sprawców nałożono blisko 19 tys. mandatów karnych na kwotę 22,5 mln zł, a do sądów inspektorzy skierowali 3,8 tys. wniosków o ukaranie. Sądy orzekły grzywny o łącznej wysokości 7,2 mln zł wobec ponad 3,3 tys. sprawców. Do prokuratur skierowano wtedy 987 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane