• rozwiń

Projekt budżetu: 16-proc. podwyżka dla nauczycieli

Nauczyciele dostaną w przyszłym roku 16-proc. podwyżkę wynagrodzeń, a deficyt budżetowy zostanie zmniejszony do 27,09 mld zł - to wynik głosowań sejmowej komisji finansów, która opiniowała poprawki do projektu budżetu na 2008 rok.

Większość z 200 poselskich poprawek przepadła w głosowaniach.

Komisja poparła jedynie poprawki zgłoszone przez posłów PO, którzy poprzez cięcia w kilkunastu instytucjach i częściach budżetowych znaleźli w projekcie ok. 3,5 mld zł oszczędności. Cięcia w Instytucie Pamięci Narodowej wyniosą 41,5 mln zł, w Kancelarii Sejmu - 24 mln zł, Senatu - 2,5 mln zł, a w Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Premiera po 8 mln zł. Dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostaną zmniejszone o 1,5 mld zł.

W zamian PO chce przeznaczyć 1,85 mld zł na podwyżki dla nauczycieli. Jak powiedział Jakub Szulc (PO), oznacza to podwyżkę kwoty bazowej wynagrodzeń dla nauczycieli o 10 proc. Dodatkowo pensje wzrosną o ok. 6 proc. w wyniku obniżenia składki rentowej. Na wniosek PO komisja przeznaczyła też 1,5 mld zł na zmniejszenie deficytu budżetowego. Deficyt wyniesie 27,09 mld zł zamiast planowanych przez poprzedni rząd 28,6 mld zł.

Przepadły natomiast poprawki PiS i LiD, które także przewidywały podwyżki dla nauczycieli, ale wskazywały inne źródła ich finansowania.

Miliony dla straży
Na wniosek PSL komisja przyznała także ponad 28 mln zł na ochotnicze straże pożarne, na dotacje i subwencje oraz wydatki majątkowe. Dodatkowo straże otrzymają 5 mln zł na zakup samochodów pożarniczych.

30 mln na drogi
Komisja negatywnie zaopiniowała niemal wszystkie poprawki "regionalne", czyli zakładające dofinansowanie inwestycji w poszczególnych regionach. Wyjątkiem było poparcie dla poprawki posłów PiS, którzy chcą zmniejszyć o 30 mln zł wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego, by przeznaczyć je na budowę dróg w woj. podkarpackim.

Drugie czytanie projektu przyszłorocznego budżetu zaplanowano na 18 grudnia, a trzecie czytanie, czyli jego uchwalenie - na 21 grudnia.

tan

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane