• rozwiń

Prognoza: Polska gospodarka wyprzedzi niemiecką

Stare, syte i bierne - tak brukselski think-tank CEPS widzi Niemcy. Jako przeciwieństwo niemieckiej gospodarki wskazuje Polskę - kraj, który z kryzysem radzi sobie sprawniej, i gdzie ludziom chce się uczyć. W następnych 30 latach Niemcom grozi przekształcenie się w "kraj pracowników pomocniczych" - stwierdzają autorzy opracowania.

Z powodu niechęci do wprowadzania reform i niedostatecznych nakładów na kształcenie niemiecka gospodarka może do roku 2040 utracić swą europejską pozycję i znaleźć się za słabą na razie gospodarką polską - głosi opublikowane właśnie w Brukseli studium.

W książce "Czas po kryzysie", której współautorami są dyrektor prestiżowego brukselskiego Ośrodka Studiów nad Polityką Europejską Daniel Gros i współpracująca z tą instytucją austriacka dziennikarka Sonja Sagmeister, wskazano, że już teraz wskaźnik wzrostu gospodarczego w Polsce jest o dwa punkty procentowe wyższy niż w Niemczech.

Według tej publikacji, Polsce za 20 lat będzie się gospodarczo lepiej powodzić niż Niemcom. W nowych wschodnioeuropejskich państwach Unii Europejskiej proces nadrabiania zaległości nabiera coraz szybszego tempa, natomiast "Niemcy stały się stare, syte i bierne". Nawet kryzys nie zmusił ich mieszkańców do radykalnych przemyśleń.

Jak wskazuje studium, w niemieckim systemie oświaty zbyt wiele osób przerywa naukę szkolną przed jej ukończeniem i za mało jest tam absolwentów wyższych studiów. Dlatego w następnych pokoleniach Niemcom grozi przekształcenie się w "kraj pracowników pomocniczych".

Niemal nigdzie w Europie odsetek zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i na wyższych uczelniach nie jest tak niski jak w Niemczech - podkreślają autorzy opracowania. Wskaźnik 6 proc. stawia Niemcy za Wielką Brytanią z 9 proc. i Polską z 7 proc. Niemcom potrzebna jest reforma systemu oświatowego, a zwłaszcza zwiększenie liczby inżynierów i innych absolwentów wyższych uczelni.

//sk

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane