• rozwiń

Produkcja urosła, ale poniżej oczekiwań

Piotr Bielski, BZ WBK: To całkiem przyzwoity wynik Odtwórz: Piotr Bielski, BZ WBK: To całkiem przyzwoity wynik
Foto: Toyota/Flickr | Video: TVN24 BiS Foto: Fabryka | Video: Piotr Bielski, BZ WBK: To całkiem przyzwoity wynik

O 5,3 proc. wzrosła w lutym w porównaniu z poprzednim rokiem produkcja przemysłowa. Natomiast wobec lutego wskaźnik ten spadł o 1,8 proc. - informuje Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w lutym o 5,6 proc., a mdm spadła o 0,9 proc.

Analitycy spodziewali się w lutym wzrostu produkcji rdr o 6,5 proc., zaś mdm spadku o 0,5 proc.

Gdzie wzrosty i spadki?

Według GUS produkcja przemysłowa w lutym 2014 roku wzrosła w 29 działach gospodarki na 34 klasyfikowane przez GUS. Wzrosty odnotowano m.in. w produkcji mebli – o 18,0 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 16,2 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 16,0 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 12,6 proc., maszyn i urządzeń – o 12,0 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 9,1 proc. oraz urządzeń elektrycznych o 8,5 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z lutym 2013 roku wystąpił w pięciu działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,9 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 2,7 proc. oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 1,0 proc.

Tańsza produkcja

Ceny produkcji przemysłowej w lutym rdr spadły o 1,4 proc., a w ujęciu miesięcznym spadły o 0,1 proc. - wynika z danych opublikowanych przez GUS. Ekonomiści w przeprowadzonej ankiecie prognozowali, że ceny producentów w lutym w ujęciu rocznym spadły o 1,1 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,1 proc.

Komentarze ekspertów

Zdaniem głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek tempo wzrostu produkcji przemysłowej w lutym okazało się niższe od średnich oczekiwań rynkowych, ale wyższe od zanotowanego w styczniu.

Gdy przyjrzymy się tym danym szczegółowo, to widzimy, że gdyby nie słaba produkcja energii, a to efekt ciepłej zimy, to dane byłyby jeszcze lepsze. Ten wynik pokazuje, że polskie firmy odczuwają wzrost na zachodzie i pojawia się też odbicie w danych krajowych.

Piotr Bielski, BZ WBK

- Bardzo dobrą wiadomością jest natomiast dwucyfrowy wzrost produkcji budowlano-montażowej, która jeszcze w styczniu zanotowała spadek. Luty był więc, jak wynika z opublikowanych dziś danych, kolejnym miesiącem poprawy sytuacji zarówno w przemyśle, jak i budownictwie - mówi Kurtek i dodaje, że w jej ocenie również w marcu wyniki w tych dwóch sektorach powinny być przyzwoite. - Powinno to skutkować dalszym przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale br. Spodziewam się wzrostu PKB w tym okresie o co najmniej 3 proc. rdr. - szacuje ekonomistka.

Kurtek twierdzi również, że dane dotyczące produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej są ważne dla Rady Polityki Pieniężnej, gdyż pokazują tendencje w gospodarce, ale nie będą one miały w najbliższym czasie wpływu na decyzje dotyczące poziomu stóp procentowych. - Do końca września RPP nie dokona zmian kosztu pieniądza i jest bardzo prawdopodobne, że okres stabilizacji stóp zostanie wydłużony do końca roku. Pierwszych podwyżek stóp spodziewam się obecnie na początku 2015 r. - uważa.

Natomiast Piotr Bielski z BZ WBK twierdzi, że to przyzwoite wyniki. - Gdy przyjrzymy się tym danym szczegółowo, to widzimy, że gdyby nie słaba produkcja energii, a to efekt ciepłej zimy, to dane byłyby jeszcze lepsze. Ten wynik pokazuje, że polskie firmy odczuwają wzrost na zachodzie i pojawia się też odbicie w danych krajowych - uważa Bielski.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane