• rozwiń

Prezydenckie TAK dla "jednego okienka"

Prezydenckie TAK dla "jednego okienka"
Foto: fotorzepa Foto: Będzie "jedno okienko"

Od kwietnia firmę będzie można założyć składając w urzędzie gminy jedynie jeden wniosek. Przepis ten wprowadza nowela ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którą dzisiaj podpisał prezydent Lech Kaczyński.

Zmienione regulacje przewidują, że osoba, która zamierza założyć firmę, będzie składała tylko jeden wniosek w urzędzie gminy. Pozostałe kwestie związane z rejestracją mają już załatwić za przedsiębiorcę pracownicy urzędu. Będzie to tzw. zasada "jednego okienka". Zacznie ona obowiązywać od 31 marca 2009 roku.

Obecnie osoba, który chce zarejestrować firmę, musi składać wnioski w kilku urzędach: gminy, skarbowym, statystycznym, a także w ZUS.

Docelowo zero okienka

Nowe przepisy przewidują, że zasada jednego okienka będzie jedynie przejściową formą rejestracji działalności gospodarczej. Zostanie zastąpiona przez tzw. zasadę zero okienka. Od 1 lipca 2011 r. zacznie funkcjonować informatyczna Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca w celu zarejestrowania firmy będzie wypełniał jedynie odpowiedni formularz na stronie internetowej.

Jak poinformowali podczas prac legislacyjnych w parlamencie przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, od 1 lipca 2011 r. rejestracja będzie dokonywana w zasadzie za pomocą internetu. Wyjaśnili jednocześnie, że zachowana będzie - przynajmniej przez pewien czas - możliwość zarejestrowania firmy poprzez złożenie tradycyjnego formularza dla osób, które preferują takie rozwiązanie.

Mniej kontroli

Znowelizowana ustawa o swobodzie działalności gospodarczej porządkuje również kwestie kontrolowania przez organy administracji publicznej działalności gospodarczej przedsiębiorców. Zgodnie z nowymi przepisami, nie będzie można przeprowadzać jednocześnie kilku kontroli w jednym zakładzie w tym samym czasie. Dzięki temu kontrole nie powinny już nadmiernie komplikować działalności, szczególnie niewielkim firmom.

Ustawa wprowadzi ponadto obowiązek powiadamiania przedsiębiorcy o kontroli przynajmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Większość przepisów - oprócz regulacji dotyczących tzw. jednego okienka i zero okienka - wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.

bgr/mlas

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane