• rozwiń

Powodzi nam się coraz lepiej...

Powodzi nam się coraz lepiej...
Foto: TVN24 Foto: Powodzi nam się coraz lepiej

W ostatnich latach znacznie poprawiła się sytuacja materialna Polaków - wynika z badania Centrum Badania Opinii Społecznej. Tymczasem - jak podaje Pentor - nasze nastroje są coraz gorsze.

Wzrost gospodarczy w kraju i stosunkowo dobry stan gospodarki przekładają się na zauważalną poprawę sytuacji materialnej rodzin.

Średnie miesięczne dochody przypadające na osobę w rodzinie wzrosły o jedną czwartą w stosunku do deklarowanych przed rokiem. Są one dwuipółkrotnie wyższe niż w 1997 r. Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym, deklarowany przez badanych, wyniósł 1024 zł.

W ciągu ostatnich 15 lat liczba Polaków, których rodziny muszą na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować lub nawet mają problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, zmniejszyła się z 52 proc. do 30 proc. - wynika z badań.

Spokojni o przyszłość

Ostatni rok to okres zdecydowanie najwyższego zadowolenia Polaków z jakości życia, notowanego od początku realizacji badań. Przed rokiem 2006 grupa osób deklarujących, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, prawie nigdy nie przekraczała 30 proc., a teraz oscyluje wokół 40 proc.

nastroje

Od 1997 roku ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób spokojnych o swoją sytuację finansową. Nadal 40 proc. (o 9 pkt. proc. mniej niż przed 11 laty) odczuwa obawę przed biedą.

54 proc. Polaków ocenia, że w ciągu ostatnich trzech lat sytuacja materialna ich gospodarstw domowych nie uległa zmianie. 26 proc. odczuwa poprawę tej sytuacji, a 19 proc. – pogorszenie.

Pozytywne opinie o poziomie swojego życia wyraża 40 proc. Polaków; 4 proc. ocenia, że żyje im się bardzo dobrze, a 36 proc. – dobrze. 45 proc. twierdzi, że ich rodzinom żyje się przeciętnie - ani dobrze, ani źle. 12 proc. ocenia, że żyje im się źle, a 2 proc. – bardzo źle.

Rok optymizmu za nami

CBOS podkreśla, że ostatni rok to okres zdecydowanie najwyższego zadowolenia Polaków z jakości życia, notowanego od początku realizacji badań. Przed rokiem 2006 grupa osób deklarujących, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, prawie nigdy nie przekraczała 30 proc., a teraz oscyluje wokół 40 proc.

CBOS przeprowadził badanie na reprezentatywnej próbie 1101 dorosłych mieszkańców Polski między 11 a 14 kwietnia tego roku.

Idzie lato, nastroje się ochładzają

Jednak - jak wynika z badania instytutu Pentor - w czerwcu nastroje konsumenckie uległy znacznemu ochłodzeniu, a wszystkie trzy wskaźniki obrazujące nastroje zanotowały najniższą wartość w tym roku. PENKON (wskaźnik klimatu konsumenckiego) spadł o 5,2 pkt i osiągnął wartość 4,4 pkt. Wskaźnik optymizmu gospodarstw domowych (OGD) spadł o 4,2 pkt do 1,6 pkt. Wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) spadł o 6,2 pkt do 6,8 pkt.

W czerwcu osoby o negatywnym ustosunkowaniu wobec obecnej sytuacji ekonomicznej Polski (pesymiści, zrezygnowani, sfrustrowani) stanowią 30,7 proc. społeczeństwa. 69,3 proc. Polaków natomiast pozytywnie odbiera sytuację ekonomiczną Polski (optymiści, twardzi optymiści, usatysfakcjonowani) - wynika z badania nastrojów.

Stagnacja nie jest dobra

59 proc. Polaków nie przewiduje większych zmian w kondycji finansowej własnego gospodarstwa w ciągu najbliższego roku. 24 proc. badanych, czyli o 4 punkty procentowe mniej niż w maju - spodziewa się poprawy sytuacji własnego gospodarstwa domowego, a 17 proc. oczekuje zmian na gorsze.

Badanie zrealizowane zostało w dniach 6-13 czerwca 2008 roku na 1000-osobowej, reprezentatywnej próbie Polaków.

mpj/mlas

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane