• rozwiń

Posłowie za restrukturyzacją górnictwa

Restrukturyzację górnictwa i zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego kraju ma zapewnić przyjęta dziś przez Sejm ustawa. Reguluje ona funkcjonowanie sektora w latach 2008 - 2015.

Za przyjęciem ustawy głosowało 411 posłów, 2 było przeciwny, a 3 wstrzymało się od głosu.

Ustawa została uchwalona w rekordowym tempie - jej pierwsze czytanie odbyło się 3 września.

Zapisy zawarte w ustawie określają zasady restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw górniczych, zasady likwidacji kopalń, wypłacania ekwiwalentu, sprawowania nadzoru właścicielskiego i źródła finansowania tych zadań.

"Węgiel" na parkiet

Ustawa reguluje również giełdowy start spółek węglowych. Zgodnie z nią, na warszawski parkiet trafią wszystkie trzy spółki: Jastrzębska Spółka Węglowa, Katowicki Holding Węglowy i Kompania Węglowa, borykająca się z kłopotami finansowymi. Kontrolne pakiety akcji każdej ze spółek zostaną w rękach Skarbu Państwa. Ustawa mówi, że środki uzyskane z emisji akcji, szacowane na 17-20 mld złotych w ciągu kilkunastu lat, zostaną w całości przeznaczone na inwestycje.

Zaległe wynagrodzenia do wypłaty

W ustawie przyjęto również, iż do końca 2008 r. byli pracownicy zlikwidowanych lub upadłych firm górniczych otrzymają zaległe wynagrodzenia, zasądzone prawomocnymi wyrokami. Zapis obejmie kilkuset byłych górników, którzy nie otrzymali całości należnych im świadczeń.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2008 r. Wcześniej jednak będą musiały uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej. Przepisy mają obowiązywać do końca roku 2015 r.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

prm

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane