• rozwiń

Ponad 50 milionów kary za polisolokaty. "Brak kupieckiej uczciwości"

Ponad 50 milionów kary za polisolokaty. "Brak kupieckiej uczciwości"
Foto: Shutterstock Foto: UOKiK wydał decyzje ws. polisolokat

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył kary finansowe o łącznej wartości ponad 50 mln zł na cztery instytucje finansowe: Aegon TU na Życie, Idea Bank, Open Finance, Raiffeisen Bank Polska. Kara dotyczy "naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez nierzetelne informowanie o tzw. polisolokatach oraz o prawach i obowiązkach stron umowy".

Wymienione instytucje finansowe były zaangażowane w sprzedaż polisolokat. Jak czytamy w komunikacie, Aegon TU na Życie został ukarany karą finansową w wysokości 23 mln 446 tys. 206 zł i nakazem zaniechania zakwestionowanej praktyki; Idea Bank karą finansową 4 mln 172 tys. 571 zł i nakazem zaniechania praktyki; Open Finance karą finansową 1 mln 673 tys. 546 zł (praktyka została zaniechana); Raiffeisen Bank Polska (dawniej Polbank EFG) karą finansową 21 mln 122 tys. 88 zł (praktyka została zaniechana).

Suma kar nałożonych wyniosła 50 414 411 zł. Decyzje nie są ostateczne, przysługuje od nich odwołanie do sądu - informuje urząd.

- Wysokie kary nałożone na te cztery instytucje są adekwatne do skali naruszeń. Są one dodatkowo uzasadnione tym, że nie dostrzegliśmy ze strony tych instytucji znaczącego wysiłku, aby wyjść na przeciw pokrzywdzonym klientom. Jest to przejaw braku kupieckiej uczciwości i wskazuje na to, że zawodzi samoregulacja branży finansowej - wyjaśnia cytowany w komunikacie prezes UOKiK Adam Jasser.

Podstawa i ocena

UOKiK podkreśla, że podstawą kontroli i prowadzonych postępowań były skargi konsumentów i innych instytucji m. in. Rzecznika Ubezpieczonych. W sumie skarg wpłynęło ponad 600.

"Klienci, którzy zawarli umowy tzw. polisolokat, skarżyli się na wprowadzanie w błąd w procesie podejmowania decyzji o lokowaniu środków. Zdaniem klientów oferta przedstawiana była jako bezpieczna lokata, a sprzedawcy tych produktów nie informowali o ryzyku z nimi związanym ani o wysokich kosztach rezygnacji. (...) Jak wynika ze skarg, zatajenie tych informacji powoduje, że konsument podejmuje decyzję o zawarciu umowy innej, niż oczekiwał" - czytamy w komunikacie UOKiK.

"UOKiK przeanalizował skargi konsumentów dotyczące prowadzenia rozmów z klientami w placówkach finansowych, procedury sprzedaży, korespondencję na piśmie oraz rozmowy telefoniczne z klientami. Analizy te potwierdziły zasadność skarg konsumentów i pozwoliły UOKiK stwierdzić naruszenia" - dodaje Urząd.

UOKiK prowadzi kolejne postępowania ws. polisolokat wobec 24 instytucji finansowych.

Zmiany przepisów

Urząd i Rzecznik Ubezpieczonych chcą zmian w prawie, "których celem powinno być >>ucywilizowanie<< produktów ubezpieczeniowych z funduszem kapitałowym oraz  nałożenie na instytucje finansowe zaangażowane w ich sprzedaż obowiązku usunięcia negatywnych skutków dla wprowadzonych w błąd klientów".

UOKiK chce, aby w nowych przepisach m.in. zobowiązać oferujących produkty ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym do analizy potrzeb klienta przez ustalenie jego wiedzy w zakresie inwestowania i sytuacji finansowej. "Ponadto, zdaniem Urzędu, niezbędne jest ustalenie maksymalnej wysokości prowizji pobieranej w przypadku oferowania tego typu produktów" - ocenia Urząd.

W najbliższych dniach UOKiK, we współpracy z Rzecznikiem Ubezpieczonych, przedstawi Ministrowi Finansów i Ministrowi Sprawiedliwości dodatkowe propozycje regulacyjne dla tego rynku.

Kliencie, uważaj

UOKiK ostrzega też konsumentów i radzi, o czym warto pamiętać ws. polisolokat.

Po pierwsze: "Polisolokatami potocznie zwane są ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. To produkty zakładające podział środków w nieznacznej części na ubezpieczenie, a większości na inwestowanie. Umowa jest zawierana na wiele lat. Konsument jednorazowo lub w określonych okresach wpłaca kwoty. Inwestycja może (ale nie musi, gdyż możliwa jest również strata) przynieść zysk dopiero po wielu latach, np. 10, 15. Zazwyczaj wcześniejsza rezygnacja z zawartej umowy oznacza utratę całości lub części środków" - głosi komunikat.

Po drugie: "Bądź krytyczny - nie wierz od razu w obietnice szybkich i wysokich zysków. Masz czas do namysłu, zabierz ogólne warunki ubezpieczenia i regulamin do domu, przeanalizuj zawarte informacje, porównaj opinie innych klientów".

Po trzecie: "Jeśli dochodzisz swoich roszczeń przed sądem - powołaj się na decyzje UOKiK stwierdzające stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych".

CZYTAJ CAŁY KOMUNIKAT UOKIK

O tym, jak zrezygnować z polisolokaty, powiemy w programie "Biznes dla ludzi" w TVN24 Biznes i Świat o godzinie 18.00.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane