• rozwiń

Polskie Radio rusza z kolejnym konkursem na prezesa

Polskie Radio rusza z kolejnym konkursem na prezesa
Foto: Wikipedia, licencja GNU Foto: Polskie Radio wciąż bez prezesa spółki

Kolejny konkurs na prezesa Polskiego Radia ogłosiła w poniedziałek Rada Nadzorcza spółki. W ubiegłym tygodniu KRRiT odmówiła powołania na to stanowisko Jarosława Hasińskiego, o co RN PR wnioskowała po rozstrzygnięciu poprzedniego konkursu.

Kandydatury na prezesa PR można zgłaszać do 29 lipca. Do konkursu mogą zgłosić się także te osoby, które startowały w poprzednim. Spotkanie z kandydatami zaplanowano na 3 sierpnia i prawdopodobnie tego dnia RN wybierze osobę, którą rekomenduje KRRiT do powołania na prezesa - poinformował Radosław Kazimierski, rzecznik Polskiego Radia.

Nie wybrali nikogo z 26 osób

Konkurs na członków zarządu, w tym na prezesa tzw. dużego radia, RN PR ogłosiła pod koniec maja. Wystartowało w nim łącznie 26 osób. Jedna odpadła z przyczyn formalnych, a kolejne 13 nie zostało zakwalifikowanych do przesłuchań przez Radę Nadzorczą. Z pozostałych osób trzy kandydowały na prezesa Polskiego Radia, a dziesięć na członków jego zarządu (jedna osoba złożyła aplikacje na oba stanowiska).

Po rozstrzygnięciu konkursu RN PR rekomendowała Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji powołanie na członków zarządu Henryka Cicheckiego i Jolanty Wiśniewskiej, natomiast na prezesa spółki - kierującego Polskim Radiem od listopada 2009 r. Jarosława Hasińskiego. KRRiT powołała Cicheckiego i Wiśniewską, odmówiła jednak powołania Hasińskiego. Oznacza to, że zarząd jest dwuosobowy, ale spółka nie ma prezesa.

Hasiński to b. dyrektor poznańskiego ośrodka TVP oraz szef Agencji Produkcji Audycji Telewizyjnych za prezesury Roberta Kwiatkowskiego. Współtworzył też i był jednym z dyrektorów w prywatnej, regionalnej Telewizji Silesia.

Bez jednomyślności

Przewodniczący KRRiT Jan Dworak mówił, że decyzja w sprawie niepowoływania Hasińskiego na stanowisko prezesa nie była jednomyślna - trzech z pięciu członków Krajowej Rady było przeciw jego kandydaturze, jedna głosowała za jego powołaniem, a jedna wstrzymała się od głosu.

Krajowa Rada podejmuje uchwały większością 2/3 głosów. Oznacza to, że aby Hasiński został prezesem spółki, jego kandydaturę musiałoby poprzeć czterech członków KRRiT.

Jednomyślności w sprawie kandydatury Hasińskiego nie było też w Radzie Nadzorczej spółki. Przewodniczący Rady Stanisław Jędrzejewski mówił, że przeciwko tej decyzji opowiedziało się trzech z siedmiu jej członków.

Z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej ze źródeł zbliżonych do RN wynika, że przeciw Hasińskiemu zagłosowali Jędrzejewski (rekomendowany do rady przez resort kultury), Katarzyna Zielińska (rekomendowana przez Ministerstwo Skarbu Państwa) i Marzenna Wojciechowska (wieloletni członek Komisji Prawa Autorskiego przy MKiDN).

Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 18 listopada 2010 r. Zgodnie z nim kandydat na członka zarządu PR powinien: posiadać obywatelstwo polskie; korzystać z pełni praw publicznych; posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; posiadać wykształcenie wyższe; posiadać co najmniej pięcioletni staż w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych; nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

ktom/iga

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane