• rozwiń

Polski bank też zwalnia

Plaga zwolnień bankowców dotarła do Polski. - Kredyt Bank w ramach zwolnień grupowych chce zwolnić do 300 osób w związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczej oraz koniecznością obniżenia kosztów prowadzonej działalności - podał bank w komunikacie. Kolejne 200 odejdzie w wyniku naturalnych odejść i nieprzedłużania umów na czas określony.

- Zarząd banku informuje, że w związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczej oraz koniecznością obniżenia kosztów prowadzonej działalności, podjął decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia. W banku planowane jest zmniejszenie zatrudnienia obejmujące do 300 osób w formie zwolnień grupowych. W wyniku konsultacji z Radą Pracowników zostały uzgodnione procedury, warunki, terminy oraz poziom optymalizacji zatrudnienia - czytamy w komunikacie.

Dalsze ograniczenia zatrudnienia zostaną osiągnięte w wyniku naturalnych odejść oraz nieprzedłużania umów na czas określony, w tym w spółkach Grupy Kredyt Banku o około 200 osób - podano.

Według wstępnych danych skonsolidowany zysk netto grupy Kredyt Banku w czwartym kwartale 2008 roku wyniósł co najmniej 60 mln zł, a wynik z tytułu odsetek wyniósł w IV kwartale 292,3 mln zł. Koszty działania i koszty ogólnego zarządu wyniosły 299,8 mln zł. Pełny raport za czwarty kwartał Kredyt Bank przedstawi 12 lutego.

mkg ram

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane