• rozwiń
    • WIG20 2208.54 -0.16%
    • WIG30 2497.43 -0.11%
    • WIG 57950.18 -0.06%
    • sWIG80 11410.26 -0.38%
    • mWIG40 3665.88 +0.46%

Ostatnia aktualizacja: Dziś 17:15

Dostosuj

Pogłoski o śmierci kryzysu przesadzone?

Prezes Niemieckiego Banku Federalnego Axel Weber tonuje dobre nastroje inwestorów i zapowiada, że na przesilenie obecnego kryzysu sektora finansowego jeszcze poczekamy.

Ostrzegam przed zbyt wczesnym ogłaszaniem końca kryzysu

Axel Weber

W wywiadzie dla poniedziałkowego wydania dziennika "Sueddeutsche Zeitung" prezes Bundesbanku zdecydowanie ostrzegam przed zbyt wczesnym ogłaszaniem końca kryzysu. Co więcej jego zdaniem, bankom prywatnym i kasom oszczędnościowym grożą nowe obciążenia. Weber uważa, że związane będą z niewypłacalnością kredytobiorców - zarówno firm, jak i klientów indywidualnych. - Koszty ochrony przed ryzykiem kredytowym mogłyby znacznie wzrosnąć przy jednoczesnym niwelowaniu przewagi wpływów z oprocentowania pożyczek nad wydatkami na oprocentowanie lokat. Dekoniunktura oddziaływuje na instytucje finansowe z opóźnieniem - zaznaczył Weber.

Banki potrzebują ochrony

Prezes Bundesbanku wyraził również zaniepokojenie faktem, że poprzez wyprzedawanie filii i inne przedsięwzięcia restrukturyzacyjne banki coraz bardziej skupiają swą działalność na rynkach państw macierzystych. - Poza wyjątkami w rodzaju Unicredit i HVB, w strefie euro mieliśmy dotąd jedynie niewiele transgranicznych fuzji. Wszystkie banki, również te duże, muszą się stać odporniejsze. Potrzebują ochrony w formie zwiększenia własnego kapitału i własnej płynności oraz lepszego zarządzania ryzykiem - wskazał Weber, postulując ponadto uchwalenie specjalnej ustawy o postępowaniu upadłościowym w sektorze bankowym.

jaś//mat

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane