• rozwiń

Poczta odrzuciła ofertę PKO BP. Nie sprzedała Pocztowego

Poczta odrzuciła ofertę PKO BP. Nie sprzedała Pocztowego
Foto: pocztowy.pl Foto: Poczta nie zrezygnowała ze swojego banku, chce dalej rozwijać usługi bankowe

Poczta Polska nie przyjęła oferty PKO BP ws. kupna Banku Pocztowego. Zdecydowała się na współpracę przy zachowaniu obecnego akcjonariatu Banku Pocztowego.

Jak poinformował rzecznik Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski, zarząd Poczty Polskiej uważa, że utrzymanie Banku Pocztowego w strukturze Poczty Polskiej maksymalizuje wartość dla Skarbu Państwa "w aspekcie finansowym, społecznym i cywilizacyjnym". - Bank Pocztowy w grupie kapitałowej Poczty Polskiej zwiększa szanse na zapewnienie stabilności krajowej sieci pocztowej, która ma fundamentalne znaczenie dla świadczenia pocztowych usług powszechnych. To także szansa na uproszczenie i rozszerzenie dostępu do usług świadczonych przez instytucje państwowe oraz rozwiązań e-government w przyszłości  - powiedział, cytowany we wtorkowym komunikacie, prezes Poczty Jerzy Jóźkowiak.

Dostrzegają korzyści

Rzecznik podał też, że zarząd PP dostrzega korzyści wynikające ze współpracy Poczty Polskiej i PKO BP i przyjął propozycję współpracy tych dwóch spółek, jednak przy zachowaniu dotychczasowej struktury akcjonariatu Banku Pocztowego. Projektowaniem ram współpracy ma się zająć oddzielny zespół roboczy.

- Zarząd Poczty Polskiej zwrócił się do PKO BP z propozycją dokapitalizowania Banku Pocztowego przez Pocztę Polską i PKO BP, co pozwoli Bankowi Pocztowemu zwiększać swoją wartość, i co - w ocenie Poczty Polskiej - leży w interesie jego akcjonariuszy - poinformował rzecznik.

Zarząd Poczty Polskiej zwrócił się do PKO BP z propozycją dokapitalizowania Banku Pocztowego przez Pocztę Polską i PKO BP, co pozwoli Bankowi Pocztowemu zwiększać swoją wartość, i co - w ocenie Poczty Polskiej - leży w interesie jego akcjonariuszy.

Rzecznik Poczty Zbigniew Baranowski.

Bank PKO BP kontroluje 25 proc. plus dziesięć akcji Banku Pocztowego. Oferta PKO BP dotyczyła długoletniej umowy o współpracy w zakresie sprzedaży produktów bankowych w placówkach pocztowych pod marką Banku Pocztowego oraz przejęcia przez PKO BP od Poczty około 75 proc. akcji Banku Pocztowego.

Poprawili wyniki

PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. Zatrudnia ponad 27 tys. pracowników oraz dysponuje największą siecią sprzedaży w Polsce. Składa się na nią ponad 1100 oddziałów oraz ponad 1200 agencji. Ponadto bank prowadzi ponad 6 mln rachunków osobistych, a liczba wydawanych kart bankowych przekroczyła 7 mln.

Głównym akcjonariuszem PKO BP jest Skarb Państwa - posiada 40,99 proc. akcji banku.

Zysk brutto Poczty Polskiej w 2011 roku sięgnął 158,8 mln zł, a zysk brutto Grupy Poczty Polskiej wzrósł do 205,9 mln zł. Zysk brutto poprawiła w ubiegłym roku każda ze spółek Grupy, przede wszystkim Bank Pocztowy, którego wynik brutto poprawił się o ponad 114 proc. rok do roku i wyniósł 37,5 mln zł. Władze Poczty Polskiej informowały niedawno, że rozwój usług bankowo-ubezpieczeniowych jest jednym z najważniejszych obszarów, w których Poczta będzie zwiększała swoją obecność.

Głównym akcjonariuszem Banku Pocztowego jest Poczta Polska - posiada ok. 75 proc. akcji.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane